Energieplan Europa: nieuwe regeling voor emissierechten

16 juli 2015 – Een nieuwe ETS-regeling moet helpen een CO2-uitstootreductie te realiseren van 40% vóór 2030.

De Europese Commissie beschouwt de nieuwe regeling als ‘onderdeel van haar bijdrage aan de nieuwe, in december in Parijs goed te keuren wereldwijde klimaatovereenkomst’.
Het emissiehandelssysteem van de EU is de grootste koolstofmarkt van de wereld. Het voorstel van de Europese Commissie is ‘erop gericht ervoor te zorgen dat de EU ETS-regeling — de hoeksteen van het klimaatbeleid van de EU — in het komend decennium de meest efficiënte manier blijft om emissies te verminderen’.

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) De EU-regeling voor de emissiehandel (EU ETS) is het belangrijkste instrument van Europa voor de bestrijding van de klimaatverandering en om de EU op weg te zetten naar een koolstofarme economie. Het vandaag gepresenteerde voorstel zendt een krachtig signaal aan de internationale gemeenschap in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. Het voorstel wordt ingediend op een cruciaal moment, net nu andere belangrijke actoren zoals de G7 en China eveneens blijk hebben gegeven van hun vastberadenheid. De Commissie herziet het ETS om te waarborgen dat het de meest doeltreffende en kosteneffectieve manier blijft om de emissies in het komende decennium terug te dringen. Dit is de eerste wetgevende stap in het implementatieproces voor de verbintenis van de EU om de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU met ten minste 40% te verminderen tegen 2030. Ambitieuze klimaatmaatregelen creëren zakelijke kansen en ontsluiten nieuwe markten voor innovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën. De voorgestelde, meer doelgerichte aanpak moet het internationale concurrentievermogen vrijwaren van de industriële sectoren die het meeste risico lopen dat hun productie wordt verplaatst naar landen buiten de EU waar de emissienormen minder streng zijn, en de investeringen op energiegebied kanaliseren naar innovatieve, schonere alternatieven. Bovendien stelt de Commissie voor dat de inkomsten uit de handel in emissierechten door de lidstaten worden gebruikt ter financiering van maatregelen om derde landen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. (…)’

De totale hoeveelheid emissierechten zal vanaf 2021 afnemen met 2,2 % per jaar. Dat betekent een versnelling van de CO2-reductie want nu worden de rechten jaarlijks met 1,74% verminderd.
Tot 2021 wordt 57 % van de totale hoeveelheid emissierechten geveild en kan de rest kosteloos worden toegewezen.
De lidstaten kunnen de opbrengsten van de veilingen zelf een bestemming geven, zoals CO2-reductie in andere landen of eigen programma’s voor hernieuwbare energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt ‘voor sociale beleidsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de omschakeling naar een koolstofarme economie voor het bedrijfsleven, de werknemers en de consumenten “billijk en eerlijk” verloopt’.

Bronnen
Persbericht Europese Commissie, 15 juli 2015: De transformatie van het Europese energiesysteem – Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
Informatieblad over de hervorming van het ETS
Europese Commisie, 15 juli 2015: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low- carbon investments (pdf, 41 pag.)

Zie ook
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: ‘Geen woorden maar daden’
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: meer macht voor energieconsumenten
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: een nieuwe opzet voor de elektriciteitsmarkt
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nadruk op energie-efficiency

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.