Energieraad in stilte opgeheven

21 juli 2015 – De Energieraad blijkt al ruim een jaar geleden te zijn opgeheven. En het was een welbewuste keuze daar geen ruchtbaarheid aan te geven.

Aan de opheffing is geen enkel bericht gewijd. De feitelijke intrekking van de Wet op de Algemene Energieraad is min of meer ‘weggemoffeld’ terug te vinden in een wetsartikel van de wet waarmee in april vorig jaar een andere raad (de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie) werd opgericht.
De Energieraad is bijna 40 jaar geleden opgericht (in 1976, naar aanleiding van de energiecrisis van 1973-1974) en heeft vele tientallen adviezen gegeven.
De taken van de Energieraad zijn inmiddels, zoals bekend, ondergebracht bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Deze Raad adviseert over een groot aantal onderwerpen: wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.
Van de twaalf raadsleden van de Rli is er één afkomstig van de opgeheven Energieraad: mevr. ir. M. Demmers MBA.
De Rli heeft ook nog 65 ‘geassocieerde leden’. Van hen zijn er ongeveer acht thuis in de energievoorziening en het energiebeleid. Op ad hoc-basis wordt energiekennis nu door de Rli ‘ingehuurd’.

Energierapport 2015
De Rli heeft een belangrijk advies op energiegebied in voorbereiding. Minister Kamp komt eind dit jaar met zijn ‘Energierapport 2015’. Hij heeft daarvoor ook de RLI om advies gevraagd. De Rli moet het in september gereed hebben. De titel is al bekend: ‘Energie advies 2050: kansrijke routes naar een volledig duurzame energievoorziening’.

De Rli heeft hiervoor een ad hoc-commisie samengesteld.
Deze bestaat uit twee Rli-leden:

  • Henry Meijdam, voorzitter Rli en
  • Marjolein Demmers, raadslid.

Daarnaast zijn zes externe deskundigen aangetrokken:

  • Michiel Boersma (voormalig CEO Essent, voormalig Topsector Energie),
  • Tim van der Hagen (decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen TUDelft, hoogleraar reactorfysica (TU Delft),
  • Marga Hoek (CEO De Groene Zaak),
  • Manon Jansen (CEO Ecofys, boegbeeld Topsector Energie),
  • Coby van der Linde (directeur CIEP/Clingendael en hoogleraar geopolitiek) en raadslid AWTi) en
  • Paul Schnabel (hoogleraar sociaal en cultureel beleid).

Deze commissie is ook te rade gegaan bij ‘experts uit de energiesector, kennisinstellingen, planbureaus en universiteiten’. Er is verder een klankbordgroep met deskundigen uit diverse disciplines geformeerd.
En naast overleg met alle betrokken ministeries is er nog een ‘open consultatie’ gehouden voor ‘NGO’s,  branche- en belangenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, start-ups maar ook andere belangstellenden’.
Ten slotte heeft de raadscommissie opgeroepen om ‘mee te denken’ via schriftelijke reacties.

De Rli verwacht het advies al eind augustus af te kunnen leveren. ‘Met een duidelijke stip op de horizon en transitiepaden die maatschappelijk haalbaar zijn en bijdragen aan de concurrentiekracht, welvaart en welzijn van Nederland.’

 

Bronnen
Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (16 april 2014)
Website Rli, over het Energieadvies 2050
Brief minister Kamp, 9 december 2014, Adviesaanvraag RLI voor advies ten behoeve van het Energierapport 2015

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.