Energierapport – VEMW: ‘Ambitieus en realistisch’

Energierapport – VEMW: ‘Ambitieus en realistisch’

20 januari 2016 – VEMW, belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers, vindt het Energierapport ‘een realistisch kader voor burgers en bedrijven om de ambitieuze beleidsdoelen te realiseren’. Punt van aandacht: het hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS.

Uit het persbericht van VEMW
‘(…) CO2-reductie als leidraad voor een transitie naar een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening. Het Kabinet streeft volgens het gisteren gepubliceerde Energierapport naar een ambitieuze CO2-reductie van 80-95 procent in 2050. Deze CO2-reductie doelstelling, die in lijn is met het Europese energie- en klimaatbeleid, is leidend. Het Kabinet hecht veel waarde aan een consistent beleid en komt de afspraken gemaakt in het Energieakkoord 2013 na.  Volgens VEMW biedt het Energierapport een realistisch kader voor burgers en bedrijven om de ambitieuze beleidsdoelen te realiseren. Punt van aandacht is de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS: het instrument om het centrale doel doeltreffend en doelmatig te kunnen realiseren. Het Kabinet erkent wel de cruciale rol voor het ETS en de noodzaak tot versterking daarvan, maar mist de essentie van de noodzakelijke hervorming: een onderscheid tussen de energiesector en de industrie, waarbij het doel en middel (ETS en transitiepaden) in lijn gebracht worden.

Een efficiënte werking van de Europese energiemarkt bevordert de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de voorziening.  Om een transitie van die voorziening te realiseren volgt het Kabinet de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Met een onderscheid in transitiepaden voor  vier zogenoemde energiefuncties:  ruimteverwarming, proceswarmte in de industrie, vervoer en kracht&licht. Ieder pad met een eigen tempo, oplossingen en acties. Met inzet van alle beschikbare technologieën en nadruk op het bevorderen van innovatie. Een zogenaamde Energiedialoog met burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties moet bijdragen aan de bewustwording, vormgeving en realisatie van de energietransitie.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het Energierapport is geen concreet en gedetailleerd ‘do-it-to-me”-verhaal, maar een ambitieus beleidsdoel met een realistisch kader dat vasthoudt aan het belang van een  Europees energie- en klimaatbeleid en de afspraken nakomt die zijn vastgelegd in het door ruim 40 organisaties in 2013 ondertekende Energieakkoord voor Duurzame Groei. Het Kabinet stelt terecht dat het aan de samenleving – burgers en bedrijven – is om de doelstellingen te realiseren. Daarvoor is hervorming van het Europese emissiehandelssysteem ETS van groot belang. Dat is immers het instrument om op een doelmatige wijze de CO2-reductie te realiseren. Het Kabinet erkent wel de cruciale rol voor het ETS en de noodzaak tot versterking daarvan, maar mist ons inziens de essentie van de noodzakelijke hervorming: een onderscheid tussen de energiesector en de industrie, waarbij het doel en middel (ETS en transitiepaden) in lijn gebracht worden.” (…)’

Bronnen
VEMW, 19 januari 2016: Energierapport combinatie ambitieus doel en realistisch kader energietransitie – Kabinet erkent noodzaak van innovatie voor drastische CO2-reductie
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.