Energierapport verschijnt maandag

15 januari 2016Het Energierapport wordt a.s. maandag naar de Tweede Kamer verzonden en ’s middags tijdens een werkbezoek door minister Kamp gepresenteerd. In het voorjaar start over het rapport een ‘Energiedialoog’ waaraan iedereen die dat wil deel kan nemen.

Uit het persbericht van het ministerie van EZ
‘(…) Het kabinet schetst in het Energierapport 2016 het toekomstperspectief van de energievoorziening in Nederland voor de periode daarna; 2023-2050. De energietransitie kan alleen slagen als hier ook maatschappelijk draagvlak voor is. Daarom wordt in het voorjaar hierover een dialoog gevoerd waaraan alle Nederlanders, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen. Het Energierapport wordt op maandagmiddag 18 januari aan de Tweede Kamer verzonden en tijdens een werkbezoek in Pijnacker gepresenteerd.
In Pijnacker is een primeur: voor het eerst in Nederland worden hier woningen verwarmd met warmte uit de diepe aarde (geothermie). De levering wordt verzorgd door een kwekerij van tropische planten, die de warmte ook gebruikt voor het verwarmen van de eigen en omringende kassen. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Het project in Pijnacker is hier een goed en innovatief voorbeeld van. (…) Aan het einde van het bezoek wordt door minister Kamp een toelichting gegeven op het Energierapport. (…)

Bronnen
Persbericht ministerie van EZ, 15 januari 2016: Persuitnodiging: presentatie Energierapport  (geen URL)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.