‘We zijn goed in praten, niet in doen’

30 januari 2016 – Het Technisch Weekblad kwam gisteren in een column van Mischa Brendel met somber gestemde beoordeling van het Energierapport 2016. ‘De duurzaamheidsdoelstelling van 2020 is nu een verloren race.’

Uit de column van het Technisch Weekblad
‘(…)Het enige aspect van het rapport dat de kwalificatie ‘indrukwekkend’ verdient, is de omvang van meer dan honderd pagina’s (zonder bijlage en samenvatting). Zeker wanneer je je bedenkt dat harde cijfers volledig ontbreken. Als snel wordt duidelijk dat het Energierapport dan ook vooral niet bedoeld is als plan van aanpak voor het klimaatakkoord, maar als leidraad voor een beleidsagenda die het kabinet dit najaar, tegelijkertijd met de evaluatie van het Energieakkoord uitbrengt.
Sterker nog, een van de eerste zinnen van het rapport luidt: ‘Met het Energierapport nodigt het kabinet burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties uit om in 2016 deel te nemen aan een maatschappelijke dialoog.’
In het meest optimistische scenario ligt er pas in dit najaar een agenda met echte cijfers en een plan van aanpak op tafel, waarover iedereen vervolgens ongetwijfeld nog zijn plasje moet doen. Echter, mocht dit kabinet de rit uitzitten, dan zijn er in maart 2017 nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de kans groot is dat de huidige regeringspartijen het veld moeten ruimen. Ongeacht welke partijen dan zitting zullen nemen: zij zullen heel andere ideeën hebben over de invulling van deze energiebeleidsagenda, wat vrijwel zeker betekent dat deze terug kan naar de tekentafel. Opnieuw uitstel dus.
Het is nu natuurlijk al wishful thinking dat we de doelstelling van 14 % duurzame energie gaan halen in minder dan vier jaar tijd. Kamp mag het dan blijven roepen in vrijwel elke nieuwsuitzending, maar als het Energierapport één ding aantoont, dan is het dat we in Nederland vooral goed zijn in over dingen praten en een stuk minder in ze ook daadwerkelijk uitvoeren.
Die duurzaamheidsdoelstelling van 2020 is daarom nu al een verloren race.(…)’

Mischa Brendel is redacteur bij het Technisch Weekblad.

Bronnen
Technisch Weekblad, 29 januari 2016: Verloren race
Foto: Nuon Magnum-centrale (foto Nuon)

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.