Bij de ‘energiereuzen’ is grijze stroom nog steeds de norm

18 oktober 2016 – De grootste energiebedrijven leunen nog steeds vooral op fossiele bronnen. Dat blijkt uit de jaarlijkse duurzame stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise. Van de vijf grootste leveranciers die in Nederland actief zijn, scoort alleen Eneco een voldoende (7). Essent is het meest vervuilend en sluit de ranglijst met een 3. Deze vijf grootste bedrijven hebben samen een marktaandeel van 80 procent.

De scores van de big five:
schermafdruk-2016-10-17-23-29-02

Uit een persbericht van Natuur en Milieu
‘(…) Fossiele meerderheid
Van alle onderzochte stroomleveranciers scoort twee derde onder de zes. Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie, maar kiezen vooral voor grijze stroominkoop tegen bodemprijzen. Ook proberen ze hun oude, vaak vervuilende, centrales zo lang mogelijk in bedrijf te houden. Daardoor draaien ze nog voor een groot deel op niet-duurzame bronnen als kolen, gas of kernenergie.

Trend: trage vergroening
Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde score van alle leveranciers tezamen wel licht gestegen: van een 5,4 naar een 5,6. Vooral kleinere, nieuwe spelers scoren hoog: DE Unie, Pure Energie en Qurrent halen allemaal een tien. De markt als geheel vergroent echter te traag om de klimaatafspraken te halen die Nederland in Parijs heeft gemaakt. Daarvoor zullen ook de andere leveranciers versneld moeten overschakelen naar meer groene stroom, bijvoorbeeld uit wind en zon.

Nederland viezer dan buitenland
Met name de grote energiebedrijven opereren ook internationaal. Opmerkelijk is dat hun buitenlandse stroomproductie vaak sneller verduurzaamt dan die in Nederland. Zo zijn in Nederland recent nog nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, dankzij coulant overheidsbeleid. Dit zorgt voor de paradoxale situatie dat de totale stroomproductie van deze bedrijven wel iets duurzamer is geworden, maar de CO2-uitstoot in Nederland het afgelopen jaar is gestegen.

Bewust kiezen
De stroomranking wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties die het onderzoek uitvoeren, de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise, willen met de resultaten inzicht bieden in de stroommarkt. Daarmee kunnen consumenten goed geïnformeerd kiezen voor een echt duurzame leverancier. De organisaties adviseren bewuste consumenten dan ook om over te stappen naar één van hoog scorende bedrijven uit de ranking. (…)’

De volledige ranglijst van alle 34 onderzochte leveranciers
schermafbeelding-2016-10-17-om-21-09-18

Kleine nieuwe energiebedrijven doen het veel beter dan de grotere

‘De kleine nieuwe energiebedrijven doen het veel beter dan de grotere’, concludeert de NOS op basis van het onderzoek.
De grote die slecht scoren zetten zich tegenover de NOS af tegen het onderzoek.
‘(…) Een woordvoerder van Nuon verwerpt de negatieve conclusies voor zijn bedrijf. “Het onderzoek is zo opgezet dat je automatisch slecht scoort als je ook fossiele brandstoffen produceert, zoals wij doen. De partijen die hoog scoren in de ranking wekken zelf bijna geen energie op. Ze kopen het slechts in.” Hij voegt eraan toe dat Nuon 20 procent van de Nederlandse windenergie opwekt. “Als we nu stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, gaat het licht in Nederland uit.”
Een woordvoerder van Essent noemt het onderzoek “achterhaald” en sluit zich aan bij de uitspraken van Nuon. (…)’

Reactie Essent: ‘Er worden appels met peren vergeleken’

‘(…) Het onderzoek is achterhaald en bevat oude informatie. Essent is sinds dit jaar onderdeel van innogy. In dit beursgenoteerde bedrijf zijn de retail- en groene activiteiten van ons voormalige moederbedrijf RWE ondergebracht. De energie die door innogy in diverse landen wordt geproduceerd is 100% duurzaam. innogy is een van de grootste investeerders in windenergie in Nederland.Essent is het verder, net als in eerdere jaren, volstrekt oneens met de methodiek die de onderzoekers hanteren. In het onderzoek worden grote energiebedrijven die ook energie opwekken vergeleken met kleine bedrijven die alleen maar stroom verkopen. Dat is appels met peren vergelijken en het geeft de consument geen objectief beeld. Kleinere partijen die alleen maar stroom verkopen leveren zeer beperkt een bijdrage aan de weg naar duurzame energievoorziening. De grote bedrijven investeren juist miljarden in het opwekken van duurzame energie door middel van bijvoorbeeld windparken, zonne-energie en waterkracht. Essent is er trots op dat zij sinds dit jaar onderdeel is van het groene innogy. Hierdoor kunnen wij ons nog beter inzetten om de energievoorziening in Nederland zo duurzaam mogelijk te maken. Een duidelijker signaal dat wij duurzame energie serieus nemen, kunnen we niet geven. (…)’

Reactie Nuon; ‘Er zijn nog wel fossiele brandstoffen nodig’

‘(…) Wij produceren een groot deel van die energie en houden Nederland daarmee draaiend. Dat doen we zo schoon en efficiënt mogelijk, maar hiervoor zijn nog wel fossiele brandstoffen nodig. We kunnen niet van vandaag op morgen overschakelen naar 100% duurzaam, maar we willen dat zo snel mogelijk bereiken. Ondertussen zorgen we ervoor dat er altijd voldoende stroom is. We vinden het jammer dat het onderzoek daar geen waardering voor geeft. (…) We zijn er altijd, ook als het om duurzaam gaat.
In Nederland hebben we 251 windmolens. Samen met ons moederbedrijf Vattenfall zijn we goed op weg om windkampioen van Noordwest Europa te worden, met 4.000 MW wind in 2020. In 2025 is dat zelfs 7.000 MW. Dat is voldoende voor wel zeven miljoen huishoudens.
Inmiddels zorgen we bij meer dan honderdduizend huishoudens voor stadswarmte, waarvoor we 2000 kilometer aan warmteleidingen aangelegd. Daarmee hebben we in 2015 bijna 195.000 ton CO2-uitstoot vermeden. Dit staat gelijk aan uitstoot die je vermijdt met zo’n 2 miljoen (460 voetbalvelden vol) zonnepanelen. En we breiden uit.
Samen met Vattenfall investeren we al sinds 2009 in elektrisch rijden. Nu al zo’n 125 miljoen euro. En met Heijmans beheren we ruim 2.200 laadpunten die elke maand door zo’n 9.500 elektrische rijders gebruikt worden. Per maand wordt in onder andere Amsterdam en Utrecht nu voor zo’n 2,5 miljoen emissievrije kilometers stroom getankt. Het netwerk met laadpalen bouwen we ondertussen verder uit. (…)’

Bronnen
Natuur & Milieu, persbericht, 17 oktober 2016: Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers: Grijze stroom nog steeds de norm bij energiereuzen
Rapport: Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers (pdf, 53 pag.)
NOS, 17 oktober 2016: ‘Nieuwe energiebedrijven zijn veel groener dan oude’
Essent, 17 oktober 2016: Duurzaamheidsonderzoek onder energieleveranciers geeft verkeerd beeld
Nuon, 17 oktober 2016: Werken aan duurzame energie voor Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.