Nederlandse gemeenten: ‘Tempo maken met ons aandeel energietransitie’

18 november 2015 – Op de tweede Energietop van de Nederlandse gemeenten stond tempo maken met de energietransitie centraal. Als de gemeenten hun doel uit het Energieakkoord willen halen moeten ze opschieten.

De tweede VNG Energietop werd gehouden in Utrecht, in het nieuwe Stadskantoor. Aan de top deden 120 gemeentevertegenwoordigers mee.

Uit het verslag van de VNG
‘(…) De sprekers waren duidelijk; het is handen uit de mouwen steken en niet langer afwachten en naar elkaar kijken. Ed Nijpels: ‘Er ligt nog veel potentieel aan besparing in de gebouwde omgeving. De vrijblijvendheid van nu is niet oneindig.’ Olof van der Gaag van Natuur en Milieu onderstreepte: ‘Als we voor elke minuut dat we over energie vergaderen, een huis isoleren. Dan zouden we nu hiernaast in het café zitten.’
Bij de aftrap ging Ed Nijpels, voorzitter van de SER-borgingscommissie, hier op door: ‘Het Energieakkoord mag geen belemmering zijn voor gemeentelijke activiteiten op het gebied van besparing en opwekking. We knuffelen deze juist en het mag altijd meer.’
Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken, voegde hier aan toe: ‘De energietransitie heeft alleen kans van slagen als dit samen met de omgeving plaatsvindt.’ Hij blikte ook vooruit: ‘Het Energieakkoord loopt in 2020 af, maar dat is een tussenstation. We moeten een nationaal maatschappelijk dialoog op gang brengen, waarin de energietransitie iets wordt van ons allemaal. Gemeenten mogen daarbij als schakel niet ontbreken.’

Gemeenten kunnen het niet alleen
Joris Thijssen, Greenpeace, toonde zijn bevlogenheid op het gebied van milieu met ambitieuze woorden: ‘De energietransitie moet sneller gaan dan de Duitse Energiewende. Dit kan niet top-down vanuit het Rijk. Hierbij zijn gemeenten noodzakelijk. Hij riep de gemeenten dan ook op om het voortouw te nemen bij het opstellen van een Energieakkoord 2. Dit werd later op de avond ook door Ed Nijpels aangehaald. Hij riep gemeenten op om bij de volgende Energietop een top 15 op te stellen met maatregelen die gemeenten van het nieuwe kabinet gedaan wil krijgen op het gebied van versnelling van de Energietransitie. Lian Merkx, programmamanager van het VNG Energieprogramma, kaatste de bal ook terug naar de aanwezige partijen: gemeenten willen graag een centrale rol op zich nemen in de energietransitie, dit komt integraliteit en draagvlak sowieso ten goede, maar we kunnen het niet alleen: het is noodzakelijk dat andere partijen zich hier aan committeren en een partnerschap aan gaan.’ (…)’

Bronnen
VNG, 17 november 2015: Energietop: Gemeenten stropen mouwen op bij aanpak energie

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.