Energietransitie én digitale transformatie moeten samengaan

5 november 2015 – Als de Nederlandse energiesector wil blijven meetellen in Europa dan moet het niet alleen veel werk maken van de energietransitie maar ook van de ‘digitale transformatie’. Aldus een rapport van a.o. Capgemini.

Uit een persbericht van Capgemini
‘(…) De drie belangrijkste conclusies van het European Energy Markets Observatory-rapport 2015 zijn:

  • Energietransitie en digitale transformatie zijn twee veranderingen die elkaar positief versterken;
  • Het lijkt op dit moment onwaarschijnlijk dat de COP21 zal leiden tot afdoende maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. Het is dan ook cruciaal dat er, naast de pogingen om de uitstoot van broeikasgassen te beheersen, ook maatregelen worden genomen en gefinancierd die de opwarming van de aarde en de gevolgen voor de wereldbevolking en infrastructuren beperken;
  • De Europese energiemarkt blijft onrustig.

(…) De energiesector (…) moet ook zijn businessmodellen aanpassen door de energietransitie. Mark Schütz Managing Director Utilities “Het is zeer interessant dat de ingezette energietransitie en de digitale transformatie samen vallen. Dat creëert de juiste omstandigheden voor de energiesector om zijn diensten en business aan te passen. Het is nu het moment voor de sector om zich versneld aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden en zijn duurzame productiviteit op te voeren.”
Het Observatory signaleert verschillende veranderingen in businessmodellen als gevolg van de energietransitie. Bijvoorbeeld de trend van lokale energieopwekking, de opkomst van smart grids en het managen van het netwerk bij een toenemend aandeel van duurzame energie. Andere wezenlijke elementen van de energietransitie zijn: het management van de vraagzijde , “prosumers ”, slimme meters, het verbeteren van de kennis van operators over gebruikers (data mining), nieuwe klantrelaties en Internet of Things. Tegelijkertijd vallen deze veranderingen samen met een teruggang van de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas en met een dramatische neergang van de olieprijzen die alle energieprijzen drukt. Daarbij blijft de financiële situatie van de energiesector precair en vallen de beursprestaties tegen. (…)’

Bronnen
Capgemini, 3 november 2015: 17e European Energy Markets Observatory: digitale transformatie en energietransitie maken innovatie topprioriteit voor energiesector
Rapport: European Energy Markets Observatory 2015 (pdf, alleen na registratie)
Internationaal persbericht Capgemini, 3 november 2015: 17th Annual Edition of the European Energy Markets Observatory: Digital transformation represents a fantastic opportunity for Utilities to adapt to the energy transition while increasing competitiveness
Illustratie: EEMO 2015

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.