Energietransitie – ‘Grootste potentie ligt bij de industrie’

17 mei 2017De grootste potentie voor de energietransitie blijft in de energieagenda onbelicht: de verduurzaming van de Nederlandse industrie. ‘Onze fabrieken moeten op een andere leest geschoeid worden’, zegt Marcel Galjee, directeur Energie bij AkzoNobel.

In een opiniebijdrage in het dagblad Trouw benadrukt Galjee de noodzaak van een ‘energietransitie’ . ‘De energietransitie kan de aanjager worden voor de industrietransitie en andersom.’

Uit de opiniebijdrage van Galjee in Trouw
‘(…) Weinig aandacht voor de enorme opgave voor de industrie
Een wereld met eindige hulpbronnen en klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is de vraag hoe wij de immense opgave op weg naar een CO2-arme economie in 2050 gaan realiseren.
De afgelopen weken passeerden talloze suggesties de revue. Helaas is hierbij, ten onrechte, weinig aandacht voor de enorme opgave van de industrie. Laat daar nou de sleutel liggen om verduurzaming hand in hand te laten gaan met economische groei.(…)
Kijken we nu naar de industrieën die de motor van onze economie vormen, dan kunnen we één ding vaststellen: Als Nederland naar een CO2-arme economie wil, moeten onze fabrieken op een andere leest geschoeid worden. Anders dreigen de bedrijven te verdwijnen. Deze industrietransitie is complexer en heeft meer impact dan de overgang naar een duurzaam energiesysteem. (…) Om de duurzame potentie van de industrie te benutten, moeten we de juiste keuzes maken zodat de energietransitie een aanjager wordt voor de industrietransitie en andersom. (…)

Biomassa
Momenteel kennen we een subsidie op het verbranden van biomassa voor het opwekken van energie. Is het niet veel mooier daaruit eerst de chemische grondstoffen te halen en pas dan de restmaterialen om te zetten in stoom en elektriciteit? Wij hebben de beste kennisinstellingen op het gebied van biochemie, een sterke agrosector en een geïntegreerde chemische industrie van wereldklasse. Hiermee kunnen wij zowel nieuwe industriële waardeketens ontsluiten als het energiesysteem verduurzamen.

Waterstofproductie
Het toevoegen van wind en zonne-energie zorgt voor voor sterke schommelingen – afhankelijk van het weer. De industrie kan dit opvangen, door bijvoorbeeld waterstof te produceren als er een overschot aan energie is. Die kan dan dienen als grondstof voor de chemie, of als duurzame brandstof.

Geef de juiste steun
Als wij dit vliegwiel aan de gang krijgen, verduurzamen wij ons energiesysteem en creëren wij daarnaast ons toekomstig verdienmodel. Geef daarom gebruik van biomassa in materialen minimaal dezelfde ondersteuning als de verbranding van biomassa. Steun daarnaast CO2-besparing door de industrie en focus niet alleen op duurzame energieopwekking. Neem een deel van de risico’s weg bij het doen van investeringen in demoprojecten om zo verdere innovatie te realiseren.

Door de industrie te betrekken in de energietransitie gaan verduurzaming en economische groei hand in hand. Een opdracht waar het nieuwe kabinet, de energiesector en de industrie in de komende periode gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten. (…)’

Bronnen
Trouw, opiniebijdrage, 17 mei 2017: Industrie kan een sleutelrol vervullen bij energietransitie (via Blendle)
Zie ook
AkzoNobel, 13 april 2017: Our energy strategy for sustainable growth, by Marcel Galjee, Energy Director, AkzoNobel
Foto’s: AkzoNobel/Twitter

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.