Energietransitie – De ingrediënten uit het McKinsey-‘recept’

Energietransitie – De ingrediënten uit het McKinsey-‘recept’

19 september 2016 – Wat zijn de ingrediënten van het McKinsey-‘recept’ om Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2050 te laten halen? Vrijdag publiceerde McKinsey het rapport ‘Accelerating the energy transition: cost or opportunity? A thought starter for the Netherlands.’ Schets van een ander Nederland.

McKinsey noemt het rapport zelf een ’thought experiment’. Het laat zien hoe groot de klus is om de afgesproken broeikasgasreducties te halen. ‘Accelerating the energy transition: cost or opportunity?’ heeft in ieder geval de charme van het denken in grote lijnen. Juist daardoor wordt duidelijk hoe groot de opgaaf is en hoe groot de veranderingen zullen zijn in de Nederlandse samenleving. Uiteindelijk concludeert McKinsey tamelijk optimistisch dat de hele operatie haalbaar en betaalbaar is.
McKinsey gaat alleen uit van reeds bewezen technieken.

schermafdruk-2016-09-18-15-44-02We hebben uit het rapport de ‘ingrediëntenlijst’ voor het ‘recept’ van McKinsey gehaald:

 • Uitgangspunt emissiereductie 80-90% per 2050 (40% per 2030) (EU-afspraak)
 • Doelen te bereiken met € 10 mrd per jaar aan investeringen in de periode 2020 tot 2040 (in totaal € 200 mrd)
 • CO2-emmissies zijn dan in 2040 gedaald met 60%
 • Stroom vooral van wind- en zonneparken, in mindere mate van biomassacentrales
 • Dat vergt 11.000 windmolens op zee (3.500 km2), 63 miljoen zonnepanelen (120 km2) en 8.500 ton droge biomassa
 • Bovendien een energiebesparing van 1% per jaar in alle sectoren (transport, wonen, kantoren, industrie)
 • 80% van de stroomvoorziening komt van duurzame energie
 • Nog steeds ook gebruik van fossiele brandstoffen (maar heel veel minder)
 • Stroomkosten gaan van € 67 per MWh naar € 79 per MWh (incl distributie)
 • Vraag naar energie daalt met 30%
 • Vraag naar elektriciteit stijgt met 37%
 • 50% van de auto’s emissievrij (op weg naar 100% elektrisch)
 • Vrachtwagens rijden op waterstof, bussen zijn elektrisch
 • Motoren rijden elektrisch
 • Binnenvaart is elektrisch
 • Vliegtuigen gebruiken meer biofuels
 • Alle huizen in Nederland naar minimaal energielabel B
 • Alle nieuwe huizen en andere gebouwen zeer energiezuinig tot energieneutraal
 • Verwarmingsbronnen: elektriciteit (54%), wijkverwarming via aardwarmte (28%) en biogas (18%)
 • Koken gebeurt elektrisch (82%)
 • Zware industrie gebruikt steeds meer elektrische stoomboilers (50%)
 • 50% staalproductie CO2-vrij
 • Dit ‘plan’ levert minimaal 45.000 banen op en een extra economische groei van 2%
 • Nederland krijgt een bijzondere positie in o.a. de (petro-)chemische industrie, in de offshore windindustrie, in de vervoerssector, verwarmingssystewmen voor gebouwen, CCS/U
 • Als de emissiereductiedoelstelling naar 95% in 2050 zou gaan lopen de investeringen fors op naar € 300 mrd in totaal (€ 15 mrd per jaar)

Het plan vergt:

 • Masterplannen per sector
 • Een ‘Delta-commissaris’ die de regie voert
 • Participatie van de financiële sector

160919-mck-afb1

160919-mck-afb3

McKinsey heeft het rapport in het Engels gepubliceerd. Het adviesbureau verwacht aanstaande vrijdag een Nederlandse versie beschikbaar te hebben.

Bronnen
McKinsey, rapport, 16 september 2016: ‘Accelerating the energy transition: cost or opportunity? A thought starter for the Netherlands.’
Zie ook
FluxEnergie, 16 september 2016: McKinsey: ‘CO2-uitstoot moet veel sneller terug. Dat is duur, maar het kan.’
FluxEnergie, 16 september 2016: McKinsey-onderzoek over haalbaarheid CO2-reductie nu gepubliceerd
FluxEnergie, 16 september 2016: Staatssecretaris Dijksma vindt McKinsey-plan ‘een heel goed idee’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.