Energietransitie – ‘Keuzevrijheid huishoudens beperken?’

Energietransitie – ‘Keuzevrijheid huishoudens beperken?’

7 februari 2017‘De échte besluiten over de toekomstige warmtevoorziening in woningen worden nu niet genomen door overheden en netwerkbedrijven, maar door miljoenen individuele huishoudens.’ Het is urgent die keuzevrijheid te beperken, anders kan de energietransitie mislukken.

Casper Tigchelaar (ECN): Volgend kabinet moet beslissen of keuzevrijheid huishoudens beperkt zal worden.

Casper Tigchelaar, onderzoeker bij ECN, vindt dat de keuzevrijheid van huishoudens met betrekking tot de warmtevoorziening aan banden moet of anderszins gestuurd moet worden, anders dreigt de energietransitie m.b.t. warmte te mislukken.
Hij schrijft dit in zijn  blog op de ECN-site.
Uit de blog 
‘(…) De échte besluitvorming over de toekomstige warmtevoorziening in woningen. Deze besluiten worden op dit moment niet genomen door overheden en netwerkbedrijven, maar door miljoenen individuele huishoudens. En hoe milieubewust ook, maken die keuzes op  basis van basale argumenten, zoals prijs, gemak en de behoefte aan een snelle oplossing. All-electric concepten zijn op deze punten nog geen concurrent voor de uitontwikkelde gasmarkt, om over collectieve warmte maar te zwijgen.
Als ‘gasloos’ afhankelijk is van de keuzes van individuen, dan is de hamvraag hoe we er voor zorgen dat deze keuzes in de toekomst anders uitpakken.
In mijn ogen zijn hiervoor maar twee routes, die elkaar niet per se uitsluiten.
In de eerste route beperkt de overheid de keuzevrijheid van huishoudens, bijvoorbeeld door  op termijn  de verkoop van gasketels te beperken of door netwerkbedrijven de gasinfrastructuur te laten uitfaseren.
Wanneer de overheid dit niet wil, zal de markt moeten komen met alternatieven voor gasgestookte producten die aantrekkelijker, makkelijker, comfortabeler en goedkoper zijn dan de huidige HR-combi ketel.
Het ombouwen van onze warmte-infrastructuur kost tijd. De keuze voor één van deze routes of een combinatie is dus urgent. Een nieuw regeerakkoord moet de fundamentele vraag beantwoorden of de overheid de keuzevrijheid van huishoudens over hun eigen warmtevoorziening wil beperken. In een eventueel energieakkoord 2.0 moet prominent aandacht zijn voor de keuzes van individuen en hoe daarop door de markt kan worden ingespeeld met aantrekkelijke gasloze producten.  Voor een succesvolle omschakeling, moeten we rekenschap geven van de keuzes van individuen. Doen we dat niet dan begint en eindigt de energietransitie met een koude douche. (…)’

Casper Tigchelaar is onderzoeker bij ECN en houdt zich bezig met energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Bronnen
ECN, blog Tigchelaar, 3 februiari 2017: Hoe een koude douche de energietransitie bepaalt
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Portretfoto: LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.