160427-Biogas

‘Energietransitie moet en kan veel sneller, ook voor gas’

27 april 2016 – ‘Het moet veel sneller. Maximaal 1,5° stijging van de mondiale temperatuur vergt snelle, ingrijpende actie. – Ook van de gassector.’ Volgens Frans Rooijers, directeur van CE Delft, kan het en is het vooral een kwestie van willen.

160427-FransRooijers
Frans Rooijers: ‘Groen gas vrijstellen van energiebelasting’

Rooijers schrijft het in een opiniebijdrage op Energiepodium.nl. Zijn bijdrage is vooral gericht op het vergroenen van de gassector.

Uit de opiniebijdrage van Frans Rooijers
‘(…) Tot nu toe is de fossiele brandstof onbelast bij de productie van elektriciteit en stoom, wordt het gebruik van alle energie belast en moest met veel subsidies de onrendabele top worden vergoed om hernieuwbare energie interessant te maken voor investeerders. Voor een duurzame markt zal het andersom moeten gaan. De productie met fossiele brandstoffen zal (fors) moeten worden belast en het gebruik niet. Dat betekent een hoge CO2-prijs en daar zijn zelfs grote bedrijven het over eens, als het maar voor iedereen gaat gelden. En dat is nog niet zo gemakkelijk en kost tijd. Terwijl er nu grote stappen nodig zijn.

Versnellen via energiebelasting
Wat we al snel kunnen doen als aanjager van meer hernieuwbare energie is de energiebelasting op het gebruik van energie differentiëren naar de CO2-inhoud. Groengasprojecten worden vrijgesteld van energiebelasting, terwijl net als voor elektriciteit voor aardgas ook € 250 per ton CO2 betaald gaat worden (verhoging met een factor 2,5). En dat zou ook kunnen gelden voor duurzame warmte en voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
Om te voorkomen dat deze vrijstelling naar het buitenland weglekt zoals in de jaren 90 gebeurde, zou de vrijstelling kunnen gelden voor projecten van energiecoöperaties, die dan als paddenstoelen uit de grond zullen schieten, een soort postcoderoos voor alle postcodegebieden die beginnen met een 1 tot en met een 9. Energiegebruikers krijgen dan echt een keuze: of grijs met energiebelasting, of groen zonder energiebelasting. Qua eindprijs zal dat dan bijna evenveel kosten, maar het zou wel een geweldige stimulans zijn voor hernieuwbare energie.

Gassector moet ook grote stappen maken
De gassector zal niet alleen het denken in kleine stapjes moeten loslaten, maar ook mee moeten denken over hoe die grote stappen gezet kunnen worden, hoe het eindbeeld van gas als piekvoorziening in een energiemarkt met grotendeels hernieuwbare bronnen kan worden bereikt. En om met de kersverse professor Marc Davidson te spreken: “Het is niet een kwestie van techniek en economie, het is een kwestie van willen, echt willen.” (…)’

Bronnen
Energiepodium, 26 april 2016: Gas in transitie: geen stapjes maar sprongen!

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.