Energietransitie op de Noordzee – Vanaf vandaag zijn de krachten gebundeld

Energietransitie op de Noordzee – Vanaf vandaag zijn de krachten gebundeld

15 mei 2017 – Vandaag start het TKI North Sea Energy programma, waarin het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen komende jaren hun krachten bundelen om de energietransitie op de Noordzee te versnellen. En om daarmee ruimte, kosten en CO2 te besparen.

Uit een bericht van TNO
‘(…) Het onderzoeksprogramma, met een budget van 1 miljoen euro, is gericht op het verder ontwikkelen van de kansen die ontstaan bij het maken van slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuren. Dit programma wordt ondersteund door Topsector Energie en heeft vijftien deelnemers vanuit bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Programma verkent integratie energiestromen
In 2017 zullen binnen het programma onder meer de energiestromen in de Noordzee in kaart worden gebracht en de meerwaarde van integratie van deze energiestromen worden bepaald in termen van economie, vermindering van CO2-uitstoot en versnelling van de energietransitie. Dit levert kansen op voor intensieve samenwerking tussen offshore sectoren en het maken van slimme koppelingen tussen infrastructuren en diensten. Met positieve effecten voor het huishoudboekje van de overheid en grootschalige energie- en CO2-besparing.

“De Noordzee is een belangrijke bron van energie en kan een voorbeeldfunctie spelen in de energietransitie” aldus Rene Peters van TNO, kwartiermaker van het programma. “Het is namelijk een plek waar de komende jaren veel gaat veranderen. Met het opraken van de Nederlandse gasvoorraden zal naar verwachting, ook op de Noordzee, de productie van fossiele energie de komende decennia langzaam maar zeker verminderen. Tegelijkertijd zal duurzame energie in hetzelfde gebied een groeispurt kennen”.

Studie waterstofproductie met windenergie
In een studie van het Energy Delta Institute is de economische haalbaarheid van waterstofproductie met elektriciteit uit wind onderzocht voor twee offshore productie platforms van ENGIE E&P. De windenergie die wordt geconverteerd naar gas, z.g. power-to-gas, komt dan bijvoorbeeld aan land via een gaspijpleiding in plaats van via een stroomkabel. De resultaten laten zien dat het produceren van ‘groene’ waterstof met offshore windenergie technisch mogelijk is, maar nu nog niet voldoende rendabel.
Dit kan de komende tien jaar veranderen door technologische ontwikkelingen, kostendalingen en de ontwikkeling van een serieuze afzetmarkt voor groene waterstof.

Studie koppeling infrastructuren
In een andere studie uitgevoerd door ECN, TNO en Energy Academy Europe, is naast power-to-gas ook onderzocht welke andere kansen en barrières er zijn als partijen energiesystemen slim willen koppelen. De focus in deze studie lag op het koppelen van de aanwezige gasinfrastructuur met de elektrische infrastructuur van offshore wind; en op de mogelijke koppeling van infrastructuur voor het transport en opslaan van CO2. Elektrificatie van de platforms biedt goede kansen voor emissiereductie en kostenverlaging op korte termijn, terwijl de energieconversie en opslag op de platforms kansen biedt voor grootschalige flexibele inpassing van offshore wind. (…)’

‘Boorplatforms Noordzee inzetten voor groene energie’

Dr. ir. René Peters (TNO): ‘Combinatie van gas en wind kan tot een nieuw exportproduct leiden’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Boorplatforms op de Noordzee kunnen in de toekomst misschien worden ingezet om groene stroom te leveren. (…) “We proberen concreet uit te werken hoe we de Noordzee als een schone energiebron voor de toekomst kunnen ontwikkelen”, zegt René Peters van TNO, dat al langer nadenkt over dit soort oplossingen. “We willen de bestaande infrastructuur gebruiken om die ontwikkeling te versnellen.”
In de Noordzee staan ruim 1400 installaties als olie- en gasplatforms, waaronder ruim 150 Nederlandse. Nu de velden leeg raken, moet er 2 tot 5 miljard euro worden uitgetrokken om alles te ontmantelen. TNO wil de infrastructuur hergebruiken. Daarvoor is 1 miljoen euro uitgetrokken. (…)’
[En over de productie van waterstof:] “Voordeel is dat het waterstof kan opslaan in de pijpleidingen of misschien zelfs in bestaande velden.” Het mes snijdt aan twee kanten volgens Peters, doordat de platforms hiervoor moeten worden aangesloten op het windenergienetwerk. Daarmee kunnen ze meteen overstappen op groene energie en de vervuilende gasturbines die nu gebruikt worden afdanken. “We hebben uitgerekend dat als je dat bij de grootste tien platforms doet, je 1 megaton aan CO2-uitstoot kunt besparen.” De totale uitstoot van Nederlandse industrie ligt rond 95 megaton. De Noordzee is ideaal voor zo’n experiment, omdat er veel gas- en olievelden in de buurt van windmolenparken liggen. Bovendien is de zee niet erg diep en heeft de Nederlandse maritieme industrie veel ervaring. “Deze combinatie van gas en wind kan tot een nieuw exportproduct leiden”, voorspelt Peters. “Dit project is ideaal om nieuwe techniek uit te proberen die later internationaal kan worden verkocht. Nederland is goed in kansen pakken op gebieden die niet voor de hand liggen.” (…)’

Bronnen
TNO, 15 mei 2017: Slim samenwerken op Noordzee om ruimte, kosten en CO2-uitstoot te besparen
NOS, 15 mei 2017: ‘Boorplatforms Noordzee inzetten voor groene energie’ 
TNO, 15 mei 2017: North Sea Energy Programma: Samenwerking zorgt voor versnelling energietransitie Noordzee 
Energy Delta Institute, 14 maart 2017: Obsolete gas and oil platforms can service a sustainable energy system
Estrac, december 2016: SENSEI – Strategies towards an efficient future North Sea energy infrastructure (pdf, 103 pag.)
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.