‘Snelle energietransitie vergroot instabiliteit in de wereld’

18 juli 2016Een snelle energietransitie kan in het Midden-Oosten, Afrika en in delen van Zuid-Amerika tot ‘een chaos zonder weerga’ leiden. Dat vreest Cyril Widdershoven, energie-analist. Hij zet z’n mening stevig aan: ‘afgrond’, ‘massa-immiggratie’, ‘militaire maatregelen’.

Widdershoven schrijft dit afgelopen vrijdag op de opiniepagina van het FD.
Uit zijn opiniebijdrage
‘(…) De afgelopen twee jaar zagen we de gevolgen van lage olie-inkomsten voor Afrika en het Midden-Oosten. In Saoedi-Arabië, Irak, Iran, Rusland, Algerije en Nigeria verdwenen deze als sneeuw voor de zon. Grootschalige economische ingrepen waren noodzakelijk om de stabiliteit te garanderen. De nationale investeringsfondsen werden leeggeplukt om de overheidstekorten van Rusland, Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten te dekken. En dat had weer gevolgen voor Westerse aandelenbeurzen en beleggingsfondsen.

Landen als Nigeria, Venezuela, Egypte of Libië, staan aan de rand van de afgrond. Hun tekorten kunnen niet meer worden gefinancierd, ook niet op lange termijn. Onder normale omstandigheden zouden de olie- en gasprijzen weer stijgen, waardoor de inkomsten van deze landen groeien. Maar nu het Westen eenzijdig heeft besloten om de markt op zijn kop te zetten door de energietransitie, zal dit maar in beperkte mate het geval zijn.

De invloed van de energietransitie in het Westen moet niet worden onderschat. Niet alleen daalt de vraag naar olie en gas, maar ook het aanbod van energie groeit. De meerderheid van de energie-exporterende landen is niet in staat om op korte- of middellangetermijn de structuur van hun economie zodanig te veranderen dat de afhankelijkheid van energie-exporten afneemt. Terwijl deze landen nu al kampen met grootschalige werkeloosheid, mismanagement van hun economie en regionale instabiliteit. Al deze problemen kunnen niet worden opgevangen door het opwekken van zonne-energie in Saoedi-Arabië of het plaatsen van windmolens in Nigeria. (…)

‘Chaos, massa-immigratie, militaire maatregelen’ 
Als de energietransitie te snel gaat, dreigt er een wereldwijde chaos te ontstaan, zo blijkt uit het rapport ‘Global Agenda on the Future of Oil and Gas’ van het World Economic Forum. (…)
Als het Westen, Nederland met opgeheven vingertje voorop, een duurzame samenleving wil bouwen, zal het rekening moeten houden met de negatieve gevolgen en destabiliserende effecten. Als we de ingeslagen weg als een paard met oogkleppen blijven volgen, zullen de gevolgen voor onze samenleving desastreus zijn.
Massa-immigratie zal een feit zijn, in veel grotere aantallen dan de paar miljoen Syriërs waar we nu mee te maken hebben. De economische ineenstorting van Egypte, Saudi-Arabië, Nigeria en Algerije, zal onze zuidgrens bedreigen. (…)
Vergroening van onze economie mag niet betekenen dat de rest van de wereld in de afgrond wordt geduwd.
Als we niet bereid zijn om onze eigen energietransitie geleidelijker te laten verlopen, zullen we nu al militaire maatregelen moeten voorbereiden om hernieuwde onrust aan onze grenzen het hoofd te bieden. (…)’

Felle reacties op deze opiniebijdrage

Uit de reacties op deze bijdrage
‘(…) Er is geen sprake van dat het gebruik van fossiele energie daalt. (…) De productie is alleen harder gestegen. (…) De verwachtingen zijn dat het gebruik van fossiele energie wereldwijd gezien voorlopig nog gewoon door zal blijven stijgen ondanks alle mooie voornemens. (…)’
‘(…) Wat een klets. De hoeveelhedi duurzaam opwek vermogen stijgt gestaag, niet explosief. (…) De fossiele belangen hebben welbewust hun eigen markt verpest. Eindelijk een beetje marktwerking op de fossiele markt. Niets mis mee. (…)’

Reactie auteur
‘(…) Het klopt dat er op dit moment geen afname is van vraag naar olie in totaal. Misschien had hier beter kunnen staan dat de druk op de vraag naar olie en gas toeneemt, terwijl het aanbod van energie/brandstoffen (olie-gas, kolen en alternatieve) sterker toenemen waardoor de prijs onder druk komt te staan. (…) De vraag naar olie en gas zal nog aantal jaren toenemen, ben ik het mee eens, echter de opbrengsten van deze fossiele brandstoffen staan echter sterk onder druk! Voor de meeste producenten (staatsbedrijven) zal dit niet meer voldoende zijn om de noodzakelijke uitgaven van de overheid te bekostigen. (…)’

Bronnen
FD, 15 juli 2016: Energietransitie vergroot instabiliteit in de wereld  Foto: Advisorsblog

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.