De energietransitie wordt voelbaar in de Rotterdamse haven

De energietransitie wordt voelbaar in de Rotterdamse haven

10 februari 2017De overslag van steenkool in de Rotterdamse haven is vorig jaar met ruim 7%, de overslag van ruwe olie daalde 1,2%. ‘Het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, onder andere door de energietransitie.’

Uit een persbericht van het Havenbedrijf Rotterdam
‘(…) Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Na de uitzonderlijke groei van 4,9% in 2015 moeten we tevreden zijn dat de meeste sectoren het volume in 2016 hebben kunnen evenaren of zelfs iets laten toenemen. Het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, met name de digitalisering en de energietransitie, en heeft te maken met sterke concurrentie van omliggende havens. Uiteenlopende ontwikkelingen geven vertrouwen dat het complex deze uitdagingen aankan, zoals de grote investeringen in verschillende raffinaderijen, een aantal projecten dat vorm moet geven aan de energietransitie, en de nieuwe vaarschema’s van de containerrederijen die gunstig zijn voor Rotterdam.” (…)

Nat massagoed
De overslag van ruwe olie daalde 1,2% tot 101,9 miljoen ton. De raffinagemarges namen weliswaar iets af, maar bleven gunstig waardoor de aangevoerde hoeveelheid ruwe olie aan de bovenkant van de historische bandbreedte bleef. De aan- en afvoer van olieproducten nam na een stijging van 18,0% in 2015 dit jaar toe met 0,3% tot 88,8 miljoen ton. Er werd minder stookolie overgeslagen en meer gasolie, diesel, kerosine, benzine en nafta behandeld. De overslag van LNG nam 26,1% af tot 1,7 miljoen ton, na een toename van ruim 90% in 2015. Oorzaak was dat er in 2016 minder arbitrage in LNG-prijzen op de wereldmarkt was. De categorie overig nat massagoed steeg 1,5% tot 31,2 miljoen ton. Dit is een optelsom van verschillende ladingsoorten. Zo werd er meer biodiesel overgeslagen maar minder palmolie. In totaal daalde de hoeveelheid nat massagoed 0,5% tot 223,5 miljoen ton. (…)

Droog massagoed
De hoeveelheid overgeslagen kolen nam 7,3% af tot 28,4 miljoen ton. Belangrijkste oorzaken zijn de sluiting van kolencentrales in Nederland en de toegenomen opwekking van wind- en zonne-energie. (…)

Offshore
Door de aanhoudend lage olieprijs wordt er relatief weinig geïnvesteerd in olie- en gaswinning en heeft de offshore sector het zeer zwaar. Veel bedrijven in deze voor Rotterdam belangrijke sector hebben medewerkers moeten ontslaan. Tegelijkertijd startte Sif het afgelopen jaar op Maasvlakte 2 de productie van monopiles voor windturbines op zee.(…)’

Verduurzaming als uitdaging

Uit een bericht van de NRC
‘(…) De nieuwkomer van vorig jaar is het Limburgse bedrijf Sif, fabrikant van masten van windmolens. Werk voor windparken biedt volgens de haven de beste kans op herstel voor de kwijnende offshore-sector. (…) De Rotterdamse haven wil concurreren door voorop te lopen in digitalisering en energietransitie, de overstap van fossiele naar duurzame energie. Castelein: „Dit zijn voor ons de twee grote ‘disrupties’ en de twee grote uitdagingen. Daar liggen onze kansen, daar investeren we in.” (…)’

 

Bronnen
Havenbedrijf Rotterdam, 9 februari 2017: Overslag haven Rotterdam daalt 1,1% na recordjaar 2015
NRC, 9 oktober 2017: Rotterdam is niet bang voor Antwerpen (via Blendle)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.