Energieverbruik in de land- en tuinbouw neemt iets af

21 januari 2015 – Binnen de land- en tuinbouw verbruikt de glastuinbouw verreweg de meeste energie, met name aardgas. Sinds veel glastuinders gasmotoren kochten, die tegelijk elektriciteit en warmte opwekken, is hun energieverbruik afgenomen. 

De glastuinders verkopen het grootste deel van de elektriciteit en hoeven veel minder warmte in te kopen door deze zogenoemde warmtekrachtkoppeling. Dat staat in een analyse van het energieverbruik in de land- en tuinbouw tussen 1990 en 2013 door het Censtraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Wageningen.

Uit een bericht van Compendium voor de leefomgeving
‘(…) Het energieverbruik fluctueert van jaar tot jaar door variaties in de buitentemperatuur. Over de lange termijn gezien daalt het aardgasverbruik tot en met 2006. Dat komt doordat nieuwe kassen beter isoleren.
Vanaf 2007 tot 2010 neemt het aardgasverbruik in de glastuinbouw weer toe. In die jaren is er een explosieve groei van het vermogen en het gebruik van installaties voor gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling). Het aardgas wordt dan niet meer alleen gebruikt om de kassen te verwarmen, maar ook om elektriciteit te maken. Vanaf 2006 verkoopt de glastuinbouw zelfs meer elektriciteit dan ze koopt. Daarnaast was 2010 een heel koud jaar. Na 2010 loopt het aardgasverbruik weer terug door een afname van de elektriciteitsproductie en doordat het niet meer zo koud was als in 2010. (…)’

In de rest van de landbouwsector is het elektriciteitsverbruik veel lager dan in de kassen.

‘(…) Het verbruik van fossiele brandstoffen voor verwarming is de laatste jaren afgenomen. Dat zou samen kunnen hangen met verbeterde isolatie van de stallen en een toename van het gebruik van hernieuwbare energie. Het elektriciteitsverbruik is vrij stabiel. (…)’

Bronnen
EnergieOverheid, 21 januari 2015: Energieverbruik in de land- en tuinbouw neemt iets af
Compendium voor de leefomgeving, 19 januari 2015: Energieverbruik in de land- en tuinbouw, 1990-2013

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.