Enexis test flexibele laadtarieven voor elektrisch vervoer

6 mei 2015 – Enexis en 36 Brabantse gemeenten zijn gestart met een proefproject ‘Flexibele laadtarieven’. Ze testen hoe elektische rijders omgaan met keuze voor verschillende aanbieders, en dus verschillende tarieven, bij de laadpaal.

De laadpalen in Nederland en de rest van Europa zijn nu nog gekoppeld aan één leverancier. De pilot, waarbij de gebruiker kan kiezen voor een leverancier, duurt nog tot eind november 2015. Naast het doel de gebruiker een lage prijs te geven voor het opladen, is een ander doel de pieken van duurzame energieopwekking op te vangen door juist tijdens die pieken elektrische auto’s op te laden.

Uit het persbericht van Enexis
‘(…) Het is in Europa de eerste keer dat een Smart Charging pilot op deze schaal op publieke laadpalen wordt toegepast: in zo’n groot pilotgebied (36 gemeenten), met 50 deelnemende e-rijders op 150 slimme publieke laadpalen en uitgevoerd met alle betrokken ketenpartijen. Naast Enexis en de gemeenten zijn dat de provincie Noord-Brabant, energieleveranciers Greenchoice en NieuweStroom, serviceproviders Greenflux en The New Motion en tenslotte ElaadNL.

Uitgesteld laden
In de pilot bieden de serviceproviders de e-rijders voor het laden van hun voertuig de mogelijkheid hun laadsessie uit te stellen tot de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld tijdens een overaanbod van windenergie. Maar kiezen e-rijders wel voor uitgesteld laden? Welke beweegredenen hanteren zij om uit te stellen of om toch direct te laden zonder prijsvoordeel? En hoe zullen zij omgaan met hun voorkeur voor bijvoorbeeld groene stroom?

Slim Laden Brabant
De pilot ‘Flexibele laadtarieven’ maakt deel uit van het pilotprogramma Slim Laden Brabant . Daarbij werken de provincie Brabant, Enexis, gemeenten en marktpartijen samen aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van slimme publieke laadpalen in Noord-Brabant. De pilots dragen bij aan de ontwikkeling van een Slim Net. Een Slim Net moet de groeiende stroomvraag, onder meer veroorzaakt door e-laden, zoveel mogelijk opvangen met slimme innovaties. Daarmee wordt onnodige verzwaring van dit net voorkomen. (…)’

Bron
Enexis, 6 mei 2015: Enexis en 36 Brabantse gemeenten starten unieke pilot voor goedkoper laden aan de laadpaal
Website Slim Laden Brabant

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.