ENGIE: ‘Doel 1 en 2 meest betrouwbare kernreactoren ter wereld’

ENGIE: ‘Doel 1 en 2 meest betrouwbare kernreactoren ter wereld’

24 februari 2017ENGIE-Electrabel is de kritiek op haar Belgisch kernreactoren kennelijk een beetje beu. ‘Kijk naar je eigen kernenergie’ lijkt het bedrijf tegen Nederland en Duitsland te zeggen. De nu door de IAEA geïnspecteerde oudste reactoren, Doel 1 en Doel 2, noemt ENGIE ‘de meest betrouwbare centrales ter wereld’.

Op de website van ENGIE-Electrabel staan al geruime tijd teksten met een wat verongelijkte ondertoon over de veiligheid van de Belgische kernreactoren.
Zo wordt over de nu door de IAEA geïnspecteerde reactoren Doel 1 en Doel 2 gezegd dat ze behoren ’tot de meest betrouwbare centrales ter wereld’. Overigens slaat ‘betrouwbaarheid’ dan niet op de veiligheid, maar op de ‘beschikbaarheid’. De Doel 1 en Doel 2 zijn 90% van de tijd in bedrijf.

‘Doel 1 en Doel 2 horen bij de beste centrales ter wereld’

Uit de website van ENGIE-Electrabel
‘(…) Wist u dat onze kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2 helemaal niet verouderd zijn en nog steeds voldoen aan de strengste internationale normen? Dat we jaarlijks gemiddeld 300 miljoen euro investeren in onze kerncentrales? En dat ze niet meer de centrales zijn van veertig jaar geleden, maar doorheen de loop der jaren permanent geactualiseerd en gemoderniseerd werden. Dat Doel 1 en 2 en Tihange 1 qua beschikbaarheid rond de 90% zitten en dat ze daardoor tot de 25% beste centrales wereldwijd behoren. Of wist u dat van de 443 reactoren die wereldwijd in exploitatie zijn, 63 na 40 jaar levensduur nog veilig uitgebaat worden? Wist u dat in de hele wereld de verlenging van de exploitatieduur van kerncentrales tot zestig of zelfs tot tachtig jaar algemeen wordt uitgevoerd. (…)’

‘Minder incidenten’

ENGIE-Electrabel stelt dat het aantal incidenten afneemt. Op de ‘INES-schaal’ (International Nuclear Event Scale) variërend van 0 (‘afwijking’) tot 7 (‘ernstig ongeval’) verschuift het aantal incidenten naar INES-0 en neemt het aantal incidenten ook af.
ENGIE: ‘Deze gegevens weerleggen de informatie waarmee bepaalde media en de oppositie nu zwaaien.’

 

‘Kijk naar Nederland, Duitsland en Frankrijk’

Elders op de website van ENGIE-Electrabel
‘(…) We moeten natuurlijk voorzichtig zijn met vergelijkingen. De manier waarop gegevens worden gemeten, verschilt namelijk dikwijls. Maar toch…
Van 2010 tot 2014 telde Frankrijk elk jaar gemiddeld 967 INES-gebeurtenissen, verdeeld over 58 reactoren. Dat zijn gemiddeld bijna 17 gebeurtenissen per reactor per jaar. In dezelfde periode noteerden we in België gemiddeld 33 gebeurtenissen per jaar. Verdeeld over 7 reactoren geeft dit nog geen 5 gebeurtenissen per jaar per reactor. (…)
De media maakten ook gewag van “de internationale ongerustheid” over onze centrales. Met name in de Nederlandse gemeente Bergen op Zoom. Electrabel schenkt bijzonder veel aandacht aan de vragen om informatie, zeker die van naburige autoriteiten. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord.

Wist u trouwens dat:

  • Nederland de levensduur van kerncentrale Borssele met 20 jaar heeft verlengd (1973-2034)? Deze eenheid ligt vlak bij de Belgische grens. Hiervoor werd geen internationale milieurapportage gehouden. Bovendien zijn ruim 200 gemeenten (waaronder Bergen op Zoom) en 6 provincies aandeelhouder van deze centrale.
  • In Duitsland nog 9 kerncentrales draaien? En dit tot 2022-2023 (tegenover 7 in België). Sommige Duitse kerncentrales werden vervroegd stilgelegd. De weggevallen productie werd er vervangen door productie met steenkool- en bruinkoolcentrales (gevolg: een forse stijging van de CO2-uitstoot).

Deze objectieve informatie moet perceptie en realiteit dichter bij elkaar brengen. Er is geen sprake van dat Electrabel en haar teams hiermee hun verantwoordelijkheid willen ontlopen. Nucleaire veiligheid staat centraal bij alle medewerkers in de nucleaire productie. Het naleven van de regels voor nucleaire veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid en niemand van Electrabel mag zich hieraan onttrekken. Veiligheid staat bovenaan onze lijst van prioriteiten. (…)’

 

 

Bronnen
ENGIE-Electrabel, Veiligheid is onze topprioriteit 
ENGIE-Electrabel, 8 januari 2016: Toestand van het nucleaire park in België
Foto: kernreactoren Doel, de twee meest rechts reactoren zijn Doel 1 en Doel 2, de oudste van België (foto ENGIE-Electrabel)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.