Engie mag proefboren in natuurgebied bij Schiermonnikoog

3 juni 2016Engie mag in de winter van 2017-2018 twee proefboringen doen naar gas in een natuurgebied voor de kust van Schiermonnikoog. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de brief van minister Kamp
‘(…) ENGIE is voornemens in de winterperiode van 2017/2018 of in een daarop volgende winterperiode op 5,4 km ten noorden van Schiermonnikoog in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone een proefboring uit te voeren naar aardgas. Indien deze proefboring succesvol is, wil het bedrijf in de daarop volgende winter een tweede proefboring uitvoeren op 7,2 km ten noorden van Schiermonnikoog, net buiten het Natura 2000-gebied. Elke proefboring vergt een periode van drie tot vier maanden en vindt plaats buiten het toeristisch hoogseizoen. (…)’

De vergunningverlening is opvallend, omdat de Mijnbouwwet wordt aangepast. Er komen onder meer nieuwe gronden in voor weigering van een vergunning voor (proef)boringen. Om die reden werd een besluit over boringen door Tulip Oil bij Terschelling eerder uitgesteld. In het geval van de besluitvorming rond de boringen bij Schiermonnikoog hoeft hij niet op de nieuwe Mijnbouwwet te wachten, stelt Kamp. De procedure loopt al drie jaar, waardoor de besluiten die onder de Mijnbouwwet vallen al genomen zijn. De vergunningverlening valt niet onder de Mijnbouwwet, aldus Kamp.

‘(…) Aangezien het aan te boren gasvoorkomen deels onder Natura 2000-gebied ligt, valt dit project (op grond van artikel 141a Mijnbouwwet) onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat ik coördinerend bevoegd gezag ben voor de voor dit project benodigde bovengenoemde twee besluiten. (…)
De thans voorliggende besluiten inzake de proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog zijn niet gebaseerd op de Mijnbouwwet en als zodanig ook niet onderhevig aan genoemde onzekerheid vanwege het in procedure zijnde wetsvoorstel ter wijziging van de Mijnbouwwet. (…)’

Omdat Engie voldoet aan alle voorwaarden, heeft Kamp zijn toestemming verleend.

Kamp wijst er wel op dat – mochten de proefboringen succesvol zijn – voor gaswinning weer een nieuw vergunningentraject moet worden opgestart. Als het bij proefboringen blijft, kan het boorplatform in 2019 weer weg zijn.

Bronnen
Minister Kamp, 2 juni 2016: Kamerbrief besluiten over proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog
NOS, 2 juni 2016: Proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog
NOS, 2 juni 2016: Oppositie verbijsterd over gasboringen bij Schiermonnikoog
Trouw, 2 juni 2016: Geen bezwaar proefgasboringen Schiermonnikoog
FluxEnergie, 3 maart 2016: Voorlopig nog geen besluit over gaswinning op Terschelling

Zie ook
FluxEnergie, 3 juni 2016: Verbijstering over proefboringen bij Schiermonnikoog

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.