foto Twence & Ennatuurlijk

Enschede warm voor en door biomassa

Ennatuurlijk is gestart met de werken voor de aanleg van Warmtebaan Enschede. Deze bijna zes kilometer lange uitbreiding van de bestaande, 350 kilometer lange warmtenetten zal ervoor zorgen dat duurzame warmte voor minstens de helft van de stad binnen handbereik komt als alternatief voor het verwarmen met aardgas. De nieuwe leiding loopt dwars door Enschede. Het is een hoofdbaan, waarop achteraf aftakkingen kunnen worden aangesloten. De werken zullen vermoedelijk ongeveer twee jaar duren.

Twee bestaande, kleinere warmtenetten van Ennatuurlijk, Tattersall en Roombeek, leveren warmte, in beide gevallen afkomstig van een wkk-installatie en gasketels. Het grotere warmenet wordt gevoed door energieproducent Twence. Met de aanleg van Warmtebaan worden ook Tattersall en Roombeek hierop aangesloten.

Het bestaande netwerk loopt vanaf Marssteden naar de zuidelijke wijken ’t Zwering, Helmerhoek en Wesselerbrink en in het noorden parallel aan de Auke Vleerstraat naar de Campus. Twence wekt zowel elektriciteit als warmte op uit de verbranding van restafval en elektriciteit uit die van biomassa. Met de stoom, die wordt opgewekt bij de verbranding van het restafval, wordt water verwarmd tot 120 °C.

Omschakelen

Met de aanleg van de Warmtebaan Enschede maakt Ennatuurlijk deze warmte nu ook beschikbaar voor delen van Boswinkel, een groot deel van het Binnensingelgebied, Roombeek, Mekkelholt en Deppenbroek. Twence bouwt de verbrandingsinstallatie voor biomassa nu om, zodat ze ook warmte zal produceren. Die omschakeling moet over enkele maanden rond zijn. Op Tattersall wordt dan de opwek (wkk en gasketels) volledig vervangen door de duurzame warmte van Twence. Op Roombeek wordt de wkk vervangen door de duurzame warmte van Twence. De gasketels blijven hier staan als back-up en om in te spelen op piekvragen. 80% van de buiten die piekmomenten geproduceerde warmte zal dan afkomstig zijn uit biomassa en 20% uit afval. Een groter deel van Enschede kan dan ook worden aangesloten op het warmtenet.

“Met Warmtebaan Enschede kunnen we meer van die warmte nuttig inzetten en daarmee een flinke stap maken in de verduurzaming van Enschede,” zegt Herman Exalto, commercieel directeur van Ennatuurlijk. Het grote warmtenet bedient nu al circa 6.000 woningen en 160 bedrijven, Roombeek is goed voor 1.400 woningen en vijftien zakelijke klanten en Tattersall voor 550 woningen. De aanleg van Warmtebaan Enschede zal alleen al in Roombeek en Tattersall het verbruik van aardgas met jaarlijks 4 miljoen m³ verminderen.

Alphatoren

Volgens planning worden de Alphatoren, het hoogste appartementencomplex in Twente, en Tattersall eind 2018 verwarmd met de duurzame warmte van Twence. In 2019 zal ook Roombeek aangesloten worden op de Warmtebaan. Het definitieve ontwerp voor deze fase wordt binnenkort vastgesteld. Bij de aanleg wordt zowel in de eerste als de tweede fase waar mogelijk rekening gehouden met gemeentewerkzaamheden, zoals rioolvervanging. Hierdoor wordt overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

Speerpunt

In de gemeente Enschede is verduurzaming van het energieverbruik een speerpunt van het beleid. Wethouder Hans van Agteren (BBE): “Samen met Ennatuurlijk, de provincie Overijssel, Twence, Enexis, Pioneering, Beon en de Enschedese woningcorporaties onderzoeken we waar kansen liggen voor duurzame alternatieven voor de verwarming met aardgas. De aanleg van Warmtebaan Enschede is zo’n kans.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.