EP stemt in met beperking emissierechten luchtvaart

Vliegtuiguitstoot is niet te compenseren

Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met voorstellen om de luchtvaart in 2021 minder uitstootrechten te geven en voor de helft daarvan te laten betalen. Commerciële vluchten die Europa in- en uitvliegen worden tot de invoering van het wereldwijde compensatieschema CORSIA in 2021 nog vrijgesteld van deze Europese heffingen. Voordat de maatregelen van kracht worden, moeten de lidstaten nog instemmen. 

Het parlement heeft woensdag 13 september ingestemd met de voorstellen van de milieucommissie over de rol van de luchtvaart in het EU Emissions Trading System (EU ETS). Het jaartal 2021 is niet toevallig: in 2021 verwacht de International Civil Aviation Authority (ICAO) een wereldwijd schema op te zetten dat de koolstofuitstoot uit de luchtvaart moet compenseren: het Carbon Offsetting Scheme for International Aviation (CORSIA), kortweg CORSIA. Critici menen echter dat de uitstoot van de luchtvaart niet te compenseren is, en vooral beperkt moet worden.

‘Europa verhoogt druk om tot wereldwijde afspraken te komen’

Luchtvaartemissies zijn een van de snelstgroeiende bronnen van CO2-uitstoot. Europa kondigde al eerder aan om de sector emissiebeperkende maatregelen op te leggen, maar werd daarbij tegengewerkt door de Verenigde Staten, China en een aantal andere landen, stelt Euractiv. De invoering van het emissiehandelssysteem EU ETS werd daarom beperkt tot vluchten binnen de EU, zodat het ICAO tijd had om wereldwijde maatregelen te nemen. Als het ICAO niet voor 2021 lukt een goed schema op te zetten, zal de Europa haar emissiehandelssysteem alsnog gaan toepassen op in- en uitgaande vluchten, waarschuwt een woordvoerder op Euractiv.

Eind april 2018 moeten luchtvaartmaatschappijen hun emissierechten over 2017 overhandigen. Op dat moment moet de wet in effect getreden zijn. 25 September beginnen het parlement en de lidstaten aan informele onderhandelingen om hierover tot een akkoord komen.

Bronnen:

  • Carbon Market Watch, 13 september 2017, ‘European Parliament backs stricter aviation pollution rules’
  • Euractiv, 13 september 2017, ‘MEPs give international flights respite from EU carbon fees until 2021’
  • Bloomberg, 10 september 2017, ‘EU Drafts Measures to Brexit-Proof Emissions Market’
  • IATA, ‘Carbon Offsetting Scheme for International Aviation (CORSIA)’

Lees ook:

Foto: KLM

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.