Er komt geen verbod op schaliegaswinning

Er komt geen verbod op schaliegaswinning

3 maart 2016 – D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren drongen gisteren in de Tweede Kamer aan op een verbod op schaliegaswinning. Maar de PvdA, de VVD én minister Kamp zijn daar geen voorstander van.

Stientje van Veldhoven (D66) vindt dat er uit de stapel onderzoeken rond schaliegas maar één conclusie mogelijk is: het huidige moratorium op proefboringen moet worden omgezet in een algeheel verbod op schaliegaswinning. ‘Het is  een activiteit met veel impact, onzekerheden en risico’s in een dichtbevolkt land zonder dat nut en noodzaak helder zijn aangetoond.’

Moratorium wordt geen verbod
Nu geldt er nog een ‘moratorium’: geen proefboringen in deze kabinetsperiode en ook geen commerciële opsporing in de eerste vijf jaar. Maar minister Kamp benadrukte gisteren dat dat niet betekent dat schaliegaswinning voor de toekomst wordt uitgesloten. ‘Of schaliegas wel of niet nodig is, hangt af van het tempo waarin we de transitie kunnen realiseren en van de manier waarop we die transitie precies gaan realiseren. Het hangt ook af van de vraag hoe we door middel van energiebesparing en door inzet van duurzame bronnen het gebruik van gas zo veel mogelijk kunnen verminderen. Het hangt ook af van de geopolitieke ontwikkelingen en de marktontwikkelingen op de lange termijn en van de technieken die er in de toekomst zijn om gas ook in wat harder gesteente op een verantwoorde manier te kunnen winnen. Ik denk dat we dit niet voor een nog langere termijn dan vijf jaar moeten uitsluiten. Het lijkt mij heel goed om het onderdeel te laten zijn van de energiedialoog.’

‘Onderzoeken, niets uitsluiten’
Ruimte voor onderzoek en geen verbod – dat is ook de lijn die de PvdA en de VVD kiezen. In de woorden van André Bosman (VVD): ‘We willen geen windmolens op land, geen kerncentrale, geen schaliegas en geen kolencentrales. Met zonnepanelen worden de doelstellingen niet gehaald en schaliegas wordt al verworpen, voordat er onderzocht is of dit commercieel te winnen valt. Sterker nog, het wordt al verworpen voordat we überhaupt weten of het in de grond zit. We moeten geen keuzes voor de toekomst uitsluiten.’
Ook minister Kamp zit op die lijn: ‘Ik ben niet van de school die allerlei dingen wil uitsluiten. Ik wil kernenergie niet uitsluiten. Ik wil op dit moment gaswinning op het vasteland van Nederland niet uitsluiten. Ik wil gaswinning in de Noordzee niet uitsluiten. Ik ben ook niet tegen gas uit Noorwegen of gas uit Rusland. Ik ben niet tegen olie uit Saudi-Arabië of uit Iran. Ik wil dat wij een diverse energievoorziening hebben van fossiele energie zolang dat nog nodig is en dat wij steeds verantwoorde besluiten nemen gelet op het belang van de leveringszekerheid en de betaalbaarheid in Nederland. Ondertussen moeten wij ons vooral concentreren op de overgang naar duurzame energie. Ik denk dat het op dit moment niet verstandig is om allerlei dingen uit te sluiten, waaronder schaliegas. Wij hebben op grond van veel gedachtewisselingen in de Kamer het besluit genomen dat er de eerste vijf jaar geen commerciële onderzoeken, boringen en winningen plaats zullen vinden. Ik vind het wel verantwoord om in die periode het voorwerk te doen voor gegevensverzameling ter voorbereiding van eventuele toekomstige besluitvorming. Dat wat betreft schaliegas.’
Over de ingediende moties wordt op 8 maart a.s. gestemd.

 

Bronnen
Tweede Kamer, 2 maart 2016: Woordelijk verslag 59e vergadering
Foto uit livestream Tweede Kamer

 

 

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.