Essent: ‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap, maar er is meer nodig’

Essent: ‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap, maar er is meer nodig’

23 mei 2017Het vandaag ondertekende convenant over energiebesparing bij huishoudens is een goede zaak, maar niet meer dan een eerste stap, vindt energieleverancier Essent. Essent wil meer doen dan ‘het geven van inzicht en feedback’.

Patrick Lammers (CEO Essent): ‘We willen een succes maken van de energietransitie’

Uit een persbericht van Essent
‘(…) Patrick Lammers, CEO Essent: ‘Bij moederbedrijf innogy is tot op het hoogste niveau de keuze gemaakt om een succes te maken van de energietransitie. De noodzaak en verantwoordelijkheid om op die manier een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie wordt breed gevoeld onder de medewerkers van Essent. Voor ons is het Convenant Energiebesparing een extra bevestiging om samen met particuliere en zakelijke consumenten nog meer in te zetten op energiebesparing. We geloven sterk in het credo ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Wij willen consumenten bewust maken van de noodzaak van energiebesparing en ze actief ondersteunen en faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat gaat wat ons betreft verder dan het geven van inzicht en feedback.’

Versnelling door samenwerking
Sander Leenders, sinds 1 maart directeur Energie+ bij Essent: (…) ‘Een sprekend voorbeeld is het bestuurlijk samenwerkingsverband Parkstad, waar een belangrijke stap wordt gezet in de verduurzaming van de energievoorziening. Samen met Essent servicepartner Volta Limburg plaatsen we 100.000 zonnepanelen en zonneboilers bij de inwoners van de acht gemeenten die vallen onder Parkstad. Juist met dit soort samenwerkingsverbanden kunnen we ervoor zorgen dat we sneller de gestelde doelen voor energiebesparing realiseren en overtreffen.’

‘Let op de minder kapitaalkrachtige huishoudens’
Volgens Essent CEO Lammers is er echter ook een aandachtspunt: ‘De overheid moet ervoor waken dat minder kapitaalkrachtige huishoudens buiten de boot vallen. Essent ziet deze trend en maakt zich daar zorgen over. In haar beleid zal de overheid daarom kritisch moeten kijken naar de huidige subsidiemogelijkheden en deze moeten verruimen. Willen we de energietransitie betaalbaar en bereikbaar houden, dan moet de overheid ervoor zorgen dat álle consumenten kunnen profiteren van energiebesparende maatregelen. Alleen op deze manier maken we van energiebesparing met zijn allen een succes.’ (…)’

Bronnen
Essent, 23 mei 2017: ‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap’
Foto’s: Essent

Zie ook
FluxEnergie, 23 mei 2017: Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens
FluxEnergie, 23 mei 2017: De inhoud van het convenant over de energiebesparing door huishoudens

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.