EU – Over dertig jaar nog slechts 30% van de energie hernieuwbaar

EU – Over dertig jaar nog slechts 30% van de energie hernieuwbaar

22 augustus 2016De EU verwacht dat rond 2030 nog niet meer dan 31% van de energie in de EU hernieuwbaar zal zijn. Het aandeel olie blijft het grootst, vooral door de toepassing bij het (sterk groeiende) transport. De CO2-emissies in de EU dalen traag: in 2030 32% lager dan in 1990. Dat blijkt uit een nieuw referentiescenario van de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft een ‘referentiescenario’ laten maken met de vermoedelijke ontwikkelingen rond energie, transport en de uitstoot van broeikasgassen (EU Reference Scenario 2016 – Energy, transport and GHG emissions – Trends to 2050).
In dit scenario zijn allerlei aannames verwerkt, zoals rond bevolkingsgroei, macro-economische ontwikkelingen, de ontwikkeling van de olieprijs, technologie en ook van beleid. Tegelijkertijd respecteert het voor de relevante onderwerpen de bindende doelstellingen van de EU.

Overigens benadrukt de EC dat het scenario niet als een voorspelling gelezen mag worden, daarvoor bevat het te veel onzekerheden.

Meevallers, maar ook veel tegenvallers

Enkele hoofdpunten uit het scenario:

 • Sterke afname productie van alle fossiele brandstoffen samen.
 • Gebruik gas neemt enigszins toe.
 • Gebruik olie en steenkool daalt.
 • Aandeel hernieuwbare energie in 2020 21%, in 2030 24% en in 2050 31%.
 • Wind- en zonne-energie stijgen samen van een aandeel van 17% (2015) naar 36% (2050).
 • Het aandeel van hernieuwbare energie bij verwarmen en koelen neemt toe van nu 17% naar 22% in 2020 en 25% in 2030.
 • Geringe toename import afhankelijkheid van 53% (2010) naar 58% (2050)
 • Nucleaire productie stabiel.
 • Forse groei transport.
 • Door transport blijft aandeel olie in de energiemix het grootst (90% van de transportenergie is olie. Daalt nauwelijks naar 85% in 2050).
 • CO2-emissies in 2020 22% lager (dan in 1990) en in 2030 32%.
 • Niet-CO2-emissies dalen veel sterker (in 2030 46%).
 • Tot 2020 stijgende kosten energie door stijgende prijzen fossiel, na 2030 daling door dalende kosten duurzame energie.
 • Energieconsumptie daalt tot 2040. Daarna stabiel.

Energiegebruik EU

160822-Fig1

Energieproductie EU

160822-Fig2.jpg

De energieproductie in de EU daalt van 760 Mtoe (million tons of oil equivalent) nu naar 660 Mtoe in 2050.

Reductie CO2-uitstoot

160822-Fig17

Carbon price

160822-Fig6
‘(…) As a result of the modelling, the carbon price is projected to increase (Figure 6), reflecting both the steadily decreasing ETS cap and the stabilising effect of the Market Stability Reserve. However, the increase in electricity prices due to ETS remains limited despite the significant increase in CO2 price, as the share of carbon-intensive power generation decreases. (…)’

Transport

160822-Fig15Door transport blijft aandeel olie in de energiemix het grootst (90% van de transportenergie is olie. Daalt nauwelijks naar 85% in 2050).

Mobiliteit

160822-Fig21

‘(…) Car manufacturers are expected to comply with the CO2 standards by marketing vehicles equipped with hybrid system, which are becoming more appealing to the consumers thanks to lower costs. Electrically chargeable vehicles emerge around 2020 and are kick-started by existing EU and national policies as well as by incentive schemes aiming to boost their penetration. The share of activity of total electric vehicles in the total activity of light duty vehicles reaches 15% in 2050 (Figure 21). Fuel cells would add an additional 2% by 2050. Other energy forms such as liquefied petroleum gas (LPG) and natural gas maintain a rather limited share. (…)’

Uitleg over het gebruik van het scenario en de onderliggende data

Bronnen
Europese Commissie, 17 augustus 2016: Check out the latest energy, transport and emission projections in the EU Reference Scenario 2016
Europese Commissie, rapport: The Reference Scenrio 2016 (volledige rapport) (pdf, 220 pag.)
Idem, summary (pdf, 22 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.