EU-energieplan nog voor verschijnen zwaar bekritiseerd

30 november 2016Vanmiddag verschijnt het energieplan van de EU; de strategie voor de komende vijftien jaar. Maar nog vóór het plan verschenen is, is het nu al fors bekritiseerd door milieuorganisaties en de Groenen in het Europees Parlement.

Het plan telt zo’n duizend pagina’s en heeft als motto ‘Schone energie voor iedereen’.
Uit een bericht van Trouw over de reacties nog vóór het officieel verschijnen van het plan
‘(…) Veel maatschappelijke organisaties hebben hun mening al klaar: dit pakket valt niet te rijmen met de voortrekkersrol die de EU zegt te spelen in de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. “Verbijsterend”, stelt Imke Lübbeke van het Wereld Natuur Fonds. (…) Niet mals is de kritiek op de manier waarop de commissie hernieuwbare energiebronnen behandelt, zoals wind, zon en biomassa. De voorstellen ademen weinig geestdrift daarvoor uit, sterker nog, Brussel maakt volgens de critici zelfs terugtrekkende bewegingen.
In de eerste plaats raken deze schone energievormen hun voorkeursbehandeling op het stroomnetwerk kwijt. Nu is het nog zo dat netwerkbeheerders bij een teveel aan aanbod voorrang moeten geven aan ‘schoon’. De commissie wil een gelijke behandeling voor alle energievormen. Dat leggen sommigen positief uit als een bewijs dat hernieuwbare energie eindelijk volwassen is en geen steun meer nodig heeft. Maar anderen vrezen dat beheerders straks wind en zon als eerste zullen weren, omdat het nu eenmaal veel duurder is een kolen- of kerncentrale uit te zetten.
Ook zet de commissie EU-breed in op het zogeheten capaciteitsmechanisme. Dat stelt lidstaten in staat om ‘ouderwetse’ vormen van energieopwekking, zoals kolencentrales, via subsidies overeind te houden als ze wegens overcapaciteit tijdelijk stilliggen. (…)
Volgens de Luxemburgse Europarlementariër Claude Turmes van de Groenen laat de commissie haar oren te veel hangen naar de wensen van vooral de grote lidstaten. De streefcijfers voor energie en klimaat die de 28 EU-regeringsleiders in oktober 2014 hebben vastgelegd, blijven immers leidend, ook al zijn die in de klimaatdiscussie allang achterhaald. (…)’

Trouw wijst erop dat de voorstellen over energiebesparing nog wel enige waardering krijgen: ‘(…) Het eerdere streefcijfer van 27 procent besparing in 2030 gaat wat de commissie betreft omhoog naar 30 procent. Dat is het enige, in 2014 vastgestelde EU-doel, dat vandaag iets scherper wordt gesteld. Het Europees Parlement is op voorhand niet tevreden: dat ziet 40 procent als realistisch en noodzakelijk streven. (…)’

Verzet tegen beperking uitstoot steenkoolcentrales

Uit een bericht van de Financial Times
‘(…) The plan includes targets that are politically sensitive for some EU member states. Britain, Poland, Greece, Finland and the Czech Republic have lobbied against tougher pollution rules for coal power stations. (…)’

Bronnen
Trouw, 30 november 2016: Forse kritiek op Brussels energieplan (via Blendle)
FT, 30 november 2016: Brussels to cut power subsidies to meet Paris Agreement (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.