EU ETS – ‘Niet meer wachten op EU. Nederland moet eigen koers varen.’

EU ETS – ‘Niet meer wachten op EU. Nederland moet eigen koers varen.’

15 juli 2016Jan Paul van Soest (links) en Hans Warmenhoven (beiden De Gemeynt) willen niet meer wachten op een Europese poging het EU ETS te herzien. ‘De risico’s van achteroverleunen zijn te groot. Nederland moet eigen koers varen.’

Op de opiniepagina van het FD pleiten Jan Paul van Soest en Hans Warmenhoven (De Gemeynt, ‘ideeënontwikkelaars voor een duurzame economie’) voor eigen Nederlandse actie.

Uit hun opiniebijdrage
‘(…) Het klimaatbeleid wordt gegijzeld door het Europese emissiehandelssysteem. Daardoor nemen we in eigen land dure maatregelen in allerlei sectoren, maar blijven goedkope maatregelen liggen.

Aanvullend beleid gewenst
De Nederlandse industrie is gebaat bij een aanvullend beleid dat de economie tegen de laagst mogelijke kosten koolstofarm maakt. Op papier zijn de Europese afspraken over het klimaat prachtig: ze regelen dat de sectoren die eronder vallen, zoals de industrie en de elektriciteitssector, de meest kosteneffectieve maatregelen nemen.

EU ETS werkt niet
Maar in de praktijk zijn er teveel emissierechten op de markt en is de prijs van CO2 die door vraag en aanbod van rechten ontstaat veel te laag om die maatregelen ook echt te laten nemen. Dat heeft paradoxale effecten: enkele efficiënte gascentrales zijn gesloten, kolencentrales die twee keer meer CO2 uitstoten blijven doordraaien en de beloofde CO2-afvang en opslag blijft uit. (…)

Volledig eigen koers varen
Wat te doen? Afwachten op de zeer trage versterking van het Europese emissiehandelssysteem? Of, zoals de Britten een volledig eigen koers varen? Dat laatste lijkt verstandig, vooral omdat de risico’s van achteroverleunen te groot zijn. (…) Als we de komende 20 jaar onvoldoende stappen zetten dan zijn later draconische maatregelen nodig om de emissies alsnog versneld drastisch te reduceren. En omgekeerd: het versneld koolstofarm maken van de industrie maakt de Nederlandse economie juist waardevast.

Ons niet langer laten gijzelen
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Committee on Climate Change, een zwaar adviesorgaan van de Britse overheid, adviseert om de CO2-doelen voor 2030 aan te scherpen omdat dat op de lange termijn economisch efficiënter is dan het traject dat de EU voorstelt. We moeten ons dus niet langer laten gijzelen door het Europese emissiehandelssysteem en aanvullend instrumentarium gaan inzetten, waarmee de transitie ook in de industrie versneld wordt.

Verbetering EU ETS moet ondertussen gewoon doorgaan
Dat parallel daaraan wordt ingezet op versterking van het Europese emissiehandelssysteem zodat Europa zijn bijdrage aan het Parijse klimaatakkoord kan blijven leveren spreekt voor zich. Dan kan het emissiehandelssysteem op termijn weer een centraal instrument in het Europese klimaatbeleid worden in plaats van de contraproductieve barrière die het nu is. (…)’

 

Bronnen
FD, opiniebijdrage, 15 juli 2016: Het klimaatbeleid wordt gegijzeld door de Europese emissiehandel (Registratie)
Website De Gemeynt

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.