EU komt met doelstellingen voor klimaattop Parijs

15 oktober 2015 – De Europese Unie wil in 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten, veertig procent minder energie verbruiken en dertig procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. 

Met deze doelstellingen gaat de Europese Unie de klimaatonderhandelingen in Parijs in. De Europese parlementsleden namen gisteren de doelstellingen aan in een plenaire zitting in Brussel. Het document werd aangenomen met 434 stemmen vóór, 96 tegen en 52 onthoudingen.

In de resolutie staan de volgende afspraken waarmee de EU-delegatie naar Parijs afreist:

  • 40 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990;
  • 40 procent minder energieverbruik;
  • 30 procent hernieuwbare energie in 2030;
  • De luchtvaart- en scheepvaartsectoren, verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot, moeten maatregelen nemen om aan het einde van 2016 hun emissie te verminderen;
  • Een deel van de inkomsten uit de EU CO2-markt (ETS) moet naar klimaatfinanciering gaan, om kwetsbare landen te helpen bij energietransitie en aanpassen aan klimaatverandering.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) De Europarlementariërs willen ook dat de 28 EU-lidstaten een gedetailleerd stappenplan uitwerken, waarin wordt uitgelegd hoe ze willen bijdragen aan de 100 miljard dollar die jaarlijks in het klimaatfonds moet worden gestopt. De bedoeling is dat de meest kwetsbare landen die met de gevolgen van de klimaatverandering geconfronteerd worden, vanaf 2020 een beroep kunnen doen op dat fonds. In een van de resoluties wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de winst uit de handel in emissierechten aan te wenden voor het fonds. (…)’

Voor het klimaatakkoord stelden de parlementsleden de volgende wensenlijst samen:

  • afspraken zijn juridisch bindend;
  • zorgen dat CO2-uitstoot nul is in 2050 of snel daarna om opwarming onder de 2 graden te houden, op een kosten-effectieve manier;
  • Als nodig, in 2016 starten met het opstellen van extra reductiemaatregelen;
  • Iedere vijf jaar afspraken herzien om te voorkomen dat de ambities niet hoog genoeg zijn.

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) MEPs are concerned that the early analysis of tabled contributions in terms of emission reductions would result in the global average temperature rising by between 2.7°C and 3.5°C. They call for the Parties to agree in Paris to revise them before 2020 in order to bring them into line with the latest scientific assessments and a safe 2°C-compatible global carbon budget. (…)’

Op de klimaattop in Parijs (COP21), van 30 november tot 11 december, moeten 195 landen het eens worden over een nieuw klimaatakkoord. Dat akkoord moet zorgen dat de opwarming van de aarde onder de twee graden celsius, of mogelijk zelfs onder de 1,5 graden opwarming blijft, aldus het conceptakkoord.

Bronnen
Europees Parlement, persbericht, 14 oktober 2015: COP21: Parliament’s roadmap for Paris UN climate talks
De Volkskrant, 15 oktober 2015: EU legt doelstellingen vast voor klimaattop Parijs
Trouw, 15 oktober 2015: EU legt doelstellingen vast voor klimaattop Parijs

Zie ook
FluxEnergie, 6 oktober 2015: VN komt met concept voor klimaatakkoord
FluxEnergie, 19 september 2015: Wat hebben de Europese milieuministers nou afgesproken?
FluxEnergie, 19 september 2015: Reacties op EU-Milieuraad: van ‘vertrouwenwekkend’ tot ‘teleurstellend’
FluxEnergie, 19 september 2015: Greenpeace: ‘EU moet en kan veel meer doen voor klimaat’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.