‘EU moet een CO2-belasting invoeren’

17 december 2015 – Voor ‘Parijs’ was een wereldwijde CO2-belasting nog een brug te ver, maar waarom zou de EU geen Europese CO2-belasting in kunnen voeren? een opiniebijdrage in de Volkskrant.

De econoom en jurist Sammy van Tuyll pleit in de opinierubriek van de Volkskrant vandaag voor een CO2-belasting in de EU.

Uit de opiniebijdrage van Van Tuyll
‘(…) Als twee grote EU-landen ervoor zijn, moet dat niet onmogelijk zijn. En het beprijzen van de CO2-uitstoot is niet alleen effectiever voor het klimaatbeleid, het is ook beter voor de economie.
Een algemene koolstofheffing is veel effectiever dan het huidige beleid, dat vooral bestaat uit allerlei regelgeving en ad-hocmaatregelen. Hierbij moet je denken aan een generieke heffing op alle CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen die door de overheden in Europa wordt opgelegd en die voorspelbaar oploopt, bijvoorbeeld van 40 euro per ton CO2 in 2017 tot 100 euro of meer in 2025. Doordat de uitstoot van CO2 belast wordt, krijgen producenten en consumenten een continue prikkel om zuinig met energie uit fossiele brandstof om te gaan. (…)
De eerste [voorwaarde die aan zo’n heffing verbonden moet worden] is dat de inkomsten die de overheden uit de heffing krijgen, in de vorm van een btw-verlaging of verlaging van andere belastingen aan de burger teruggegeven worden, zodat de koopkracht niet wordt aangetast. Het effect zal zijn dat goederen en diensten – denk aan vliegreizen! – die met veel CO2-uitstoot gepaard gaan, duurder worden, en de niet-vervuilende producten goedkoper. (…)
Een tweede voorwaarde betreft de handel met landen buiten de EU die geen heffing op CO2-uitstoot kennen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de productie van goederen die veel energie vereist, naar landen buiten Europa wordt verplaatst en dat deze producten vervolgens tegen een lagere prijs Europa binnenkomen. Dat kost niet alleen werkgelegenheid, dat maakt de maatregel ook minder effectief. Om een dergelijk ‘koolstoflek’ te voorkomen, is het nodig aan de Europese buitengrens een correctie-mechanisme in te voeren, de Border Carbon Adjustment (BCA).

Een dergelijk mechanisme komt erop neer dat bij invoer van producten gekeken wordt hoeveel uitstoot van CO2 met de productie en het vervoer gemoeid is geweest, vervolgens wordt die uitstoot met hetzelfde tarief belast als in de Europese Unie geldt. Als bijvoorbeeld 1.000 ton staal uit Japan wordt ingevoerd, wordt berekend tot welke koolstofemissie uit fossiele brandstof de productie en het vervoer heeft geleid; dit wordt vermenigvuldigd met het in Europa geldend tarief.
Omgekeerd kan bij uitvoer naar landen buiten de EU de heffing die in Europa wordt opgelegd, teruggekregen worden.  (…)’

Bronnen
De Volkskrant, 17 december 2015: EU moet CO2-belasting invoeren (via Blendle)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.