EU Rekenkamer: ‘Certificering biobrandstof voor vervoer moet beter’

EU Rekenkamer: ‘Certificering biobrandstof voor vervoer moet beter’

22 juli 2016 – De procedure tot erkenning van biobrandstoffen als duurzame biobrandstof voor vervoer is niet in orde. Op den duur kan dat leiden tot een ondermijning van het hele certificeringssysteem, vreest de Europese Rekenkamer.

.

‘Biobrandstof’ is in de EU-definitie ‘vloeibare of gasvormige brandstof voor vervoer die geproduceerd is uit biomassa’. Die biomassa bestaat uit biologisch afbreekbare producten, afvalstoffen en residuen uit landbouw, bosbouw of visserij of biologisch afbreekbaar industrieel of huishoudelijk afval.
In de praktijk gaat het vooral om biobenzine (met inbegrip van bio-ethanol) en biodiesel.

Schermafdruk 2016-07-22 12.05.33De erkenning van de duurzaamheid van deze biobrandstoffen is van belang voor de klimaatdoelstellingen: iedere EU-lidstaat moet ervoor zorgen dat in 2020 minstens 10% van alle vervoersbrandstof bestaat uit hernieuwbare energie. In de praktijk is dat duurzame biobrandstof.

De Europese Rekenkamer heeft de deugdelijkheid van de erkenning van de duurzaamheid van biobrandstoffen onderzocht en komt tot sombere conclusies; op veel punten deugt de erkenningsprocedure niet. Het is, in de woorden van de Rekenkamer, ‘niet geheel betrouwbaar’:

  • Er ontbreekt een controleverplichting op ‘ongewenste sociaal-economische effecten, zoals conflicten rond grondbezit, dwangarbeid/kinderarbeid, slechte werkomstandigheden voor landbouwers of gevaren voor de gezondheid en de veiligheid.’
  • Er ontbreekt een controleverplichting op de duurzaamheid van het grondgebruik.
  • De afkomst van afval en van gewassen voor biobrandstoffen kan niet goed gecontroleerd worden.
  •  Het toezicht is niet altijd transparant geregeld.
  • Bij het toezicht bestaat het risico van belangenverstrengeling (controle door belanghebbenden).
  •  Vrijwillige regelingen worden niet gecontroleerd.
  • De statistieken zijn onvoldoende betrouwbaar (niet-duurzame biobrandstoffen kunnen worden meegeteld).

De Rekenkamer adviseert de gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken om te zorgen dat deugdelijk kan worden vastgesteld of de gestelde doelen worden gehaald.
De Rekenkamer maakt zich duidelijk zorgen over de haalbaarheid van de doelen: ‘In de praktijk kan het streefcijfer van 10 % hernieuwbare energie in het vervoer gezien de huidige stand van de technologische ontwikkeling en de mogelijkheden voor de toepassing van andere alternatieve energiebronnen in het vervoer alleen worden bereikt indien op grote schaal gebruik wordt gemaakt van biobrandstoffen. In 2014 bedroeg het in de voor EU-vervoer gebruikte brandstof bijgemengde aandeel biobrandstoffen ongeveer 5 %.’

Schermafdruk 2016-07-22 11.55.35

Bronnen
Europese Rekenkamer, 21 juli 2016: Speciaal verslag nr. 18/2016: Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen
Europese Rekenkamer, rapport, 21 juli 2016: Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen (pdf, 60 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.