ETS – ‘EU wankel voorwaarts bij herziening emissies’


1 maart 2017
De EU-milieuminsters waren gisteren ernstig verdeeld over de noodzakelijke versterking van het EU emissiehandelssysteem voor de CO2-uitstoot. Er rolde toch een compromis uit: vanaf 2021 daalt elk jaar het aantal rechten met 2,2% en vanaf 2024 kunnen jaarlijks de niet-gebruikte rechten uit de markt gehaald. ‘EU wankel voorwaarts bij herziening emissies’, concludeert Trouw.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Stap in de goede richting’

Het is een kleine stap, maar in ieder geval een stap voorwaarts. Het FD noemt het ondanks alles toch ‘een belangrijke herziening’
Uit een bericht van het FD
‘(…) De verlaging [van 2,2%] ging staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) niet ver genoeg. Zij wilde dat de EU-landen gingen inzetten op 2,4% zodat de EU volgens haar beter de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs kon halen. Maar daar was geen meerderheid voor. (…) Met het bereikte compromis is volgens Dijksma een ‘bodem in het ETS-systeem gelegd’. ‘Maar we zijn er nog niet. We zullen moeten blijven kijken hoe we de versnelling van de energietransitie vorm kunnen geven.’ (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Staatssecretaris Dijksma is tevreden (…) ook al gaat de uitstoot van CO2 minder snel omlaag dan Nederland zou willen. “We hebben wel een hele stap in de goede richting gezet”, zei ze na afloop. (…) Er zijn nu nog veel gratis rechten in omloop, waardoor de prijs van CO2 te laag is. Vanaf 2024 worden veel van deze extra rechten geschrapt. “De overtollige rechten worden er jaar na jaar uitgehaald, waardoor de prijs van koolstof omhooggaat”, zegt Dijksma.
Volgens Dijksma is die maatregel cruciaal om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Vooraf had ze gedreigd niet akkoord te gaan als het systeem niet flink werd aangescherpt, maar ze heeft toch ingestemd met de compromistekst. De komende tijd wordt er verder gepraat over de emissierechten. (…)’

‘Noodzaak herziening van hopeloos falend systeem’
Het dagblad Trouw schrijft vanmorgen over de pogingen tot versterking van de EU ETS: ‘Het is de grootste test voor het Europese klimaatbeleid sinds het akkoord van Parijs uit 2015: herziening van het hopeloos falende handelssysteem in CO2-emissierechten.’
Uit het bericht van Trouw
‘(…) Of de Europese Unie slaagt voor die test, is nog verre van zeker. Gisteren bereikten de EU-milieuministers na een chaotische vergadering overeenstemming over een gemeenschappelijk standpunt, al viel dat ‘gemeenschappelijk’ tegen: negen van de 28 lidstaten, vooral aan de oostkant van de EU, kunnen zich er niet in vinden. (…) Al jarenlang wordt gepraat over nieuwe afspraken voor de volgende fase van het ETS, die in 2021 begint. De prijzen moeten op een of andere manier worden opgekrikt, om de oorspronkelijke bedoeling van het systeem – ontmoedigen van uitstoot – in ere te herstellen. (…)
[Dijksma] ging uiteindelijk toch overstag vanwege een ultieme aanpassing in het compromisvoorstel. Dat is een vanaf 2024 grotere, jaarlijkse vernietiging van niet-gebruikte rechten die binnen het ETS op een soort zijspoor worden gerangeerd. Dat is ook een manier om de overtollige lucht uit het systeem te halen. (…)’

Gratis rechten
Dijksma heeft namens Nederland ook gepleit voor een forse beperking van de gratis rechten. Die moeten tegengaan dat de productie voor bepaalde bedrijven te duur wordt en ze zullen vertrekken uit de EU. Nederland vindt, zo’n beetje als enige, dat er te veel van die gratis rechten in omloop zijn. O.a. voor de cementindustrie waarvoor dat ‘verhuisrisico’ helemaal niet bestaat (en die er de afgelopen jaren zo’n 5 miljard euro aan heeft verdiend).

Europees parlement was al tegen ambitieuzere ETS
Uit een bericht van Europa Nu
‘(…) Het Europees Parlement stemde onlangs onder druk van lobbyisten en lidstaten die hun industrie willen beschermen tegen ambitieuzere ETS-plannen. ,,Zwakke knieën”, aldus EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die betreurde dat zijn collega’s ,,liever miljarden aan publiek geld weggeven”. (…)’

Bronnen
FD, 28 februari 2017: EU-ministers steunen verlaging van emissierechten in Europa (Registratie)
NOS, 28 februari 2017: Dijksma tevreden over klimaatoverleg EU
Trouw, 1 maart 2017: EU wankel voorwaarts bij herziening emissies (via Blendle)
Europa Nu, 28 februari 2017: Dijksma zet druk op CO2-deal EU
Zie ook
FluxEnergie, 16 februari 2017: Europese emissiehandel wordt nauwelijks hervormd – Cementindustrie grote winnaar
FluxEnergie, persbericht GroenLinks Europa, 15 februari 2017: Europarlement laat kans op een eerlijker emissiehandelssysteem lopen
Foto: cementfabriek ENCI (foto ENCI)
Foto Dijksma: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.