Import – EU wil kwetsbaarheid gasvoorziening verminderen

8 juni 2016De EU Energieraad wil dat de EU zich met onderlinge afspraken beter wapent tegen de kwetsbaarheid als gevolg van de import van gas. Dat moet met name gerealiseerd worden door een EU-toezicht op de importcontracten van lidstaten en door een solidariteitsregeling bij een haperende import. Maar ook de productie van meer eigen hernieuwbare energie moet de kwetsbaarheid verminderen.

Uit een bericht van de Europese Commissie
‘(…) The EU Energy Council held in Luxembourg on 6 June has debated the European Commission’s proposed new rules on the security of gas supplies. EU energy ministers agreed to a Council position on the Commission’s proposal on Intergovernmental Agreements (IGAs) that will serve as a basis to enter into negotiations with the European Parliament. IGAs are made when an individual EU country strikes an energy supply-related deal with a non-EU country.
Ministers also discussed key aspects – regional cooperation, solidarity and transparency – of the Security of Gas Supply proposal, published in February 2016, aiming to prevent a gas supply crisis and ensure better emergency plans if a crisis were to happen.
Topics on the Council agenda also included electricity market design, and the Commission’s strategies for Liquefied Natural Gas and gas storage, and heating and cooling. (…)’

Uit een bericht van VEMW (zakelijke energie- en watergebruikers)
‘(…) De Europese energieministers (…) willen meer vat op de voorzieningszekerheid door afspraken te maken over toezicht op Intergouvernementele Overeenkomsten (IGA’s tussen EU-lidstaten en derde landen) én een bindend solidariteitsprincipe voor extreme crisissituaties en transparantievoorwaarden voor – met name lange termijn – gascontracten. Het Europees Parlement is nu aan zet om te komen tot een definitief voorstel.
Europa importeert 53 procent van haar energiebehoefte, waarbij een aantal lidstaten afhankelijk is van één bron of leverancier en de infrastructuur niet overal op orde is om aanbod op elk moment bij de vraag te brengen. Daarom heeft de Europese Commissie in februari een strategie voor de voorzieningszekerheid gepresenteerd. Belangrijke elementen in die strategie zijn het terugbrengen van de importafhankelijkheid, het vergroten van de productie van hernieuwbare energie en [on]conventioneel gas, een forse inzet op energiebesparing in de warmte- en koelingsbehoefte, het oplossen van infrastructurele knelpunten en vergroting van innovatie, kennisuitwisseling en transparantie om de marktwerking te verbeteren.
De Raad van ministers heeft overeenstemming bereikt over een aanpak om de transparantie en de consistentie van EU-externe energierelaties te vergroten door een informatie-uitwisselingsmechanisme voor zogenaamde Intergouvernementele Overeenkomsten (IGA’s) tussen lidstaten en derde landen, die betrekking hebben op de energievoorziening. Niet-bindende instrumenten hoeven daarbij vooralsnog niet ter notificatie aan Brussel voorgelegd te worden. De lidstaten gaan gasgerelateerde IGA’s tijdig aan de Europese Commissie ter beoordeling voorleggen, nog voor ze getekend worden.  Belangrijkste doelen: de marktwerking op de Europese energiemarkten verbeteren en de onderhandelingskracht met derde landen vergroten.
De Raad heeft ook gesproken over een aanpassing van de ‘Security-of-Supply’ Verordening waarin maatregelen zijn opgenomen om de gasvoorzieningszekerheid te waarborgen. Er wordt een bindend solidariteitsprincipe uitgewerkt voor extreme crisissituaties (coördinatie en samenwerking) en transparantievoorwaarden voor met name lange termijn gascontracten (vertrouwen in de markt). Daarmee moeten de gevolgen van een onderbreking geminimaliseerd worden. (…)’

 

Bronnen
Europese Commissie, 7 juni 2016: EU Energy Council discussed security of gas supply
VEMW, 7 juni 2016: Energieministers willen meer vat op voorzieningszekerheid – Toezicht op afspraken lidstaten met derde landen
Foto: Export Russisch gas. (Foto Gazprom)

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.