Europa en energie: journalist vraagt suggesties

8 januari 2016 – Tomas Vanheste, de EU-correspondent van ‘De Correspondent’ duikt in ‘Europa en energie’ en wil verklaringen vinden voor de kloof ’tussen mooie woorden en de vaak minder fraaie werkelijkheid’. Hij vraagt suggesties.

De Correspondent kondigt een artikelenserie aan over Europa en energie. De EU-correspondent Tomas Vanheste is helder over zijn drijfveer: ‘De Europese Unie heeft de ambitie de omslag te maken naar een duurzame, circulaire economie die draait op groene energie en grondstoffen hergebruikt in plaats van ze weg te gooien. Maar wat doet de unie echt om mens en milieu te beschermen en de economie te vergroenen?’

De Correspondent wil in de komende periode daartoe een aantal dossiers volgen en rekent rond die onderwerpen ook op suggesties van lezers. ‘Volg en bestook me!’

Twee van de te volgen dossiers:

‘(…) De Energie Unie
De Europese Commissie klopt zich op de borst dat het de EU leidt naar een duurzame energievoorziening, met veel minder uitstoot van broeikasgassen en een veel geringere afhankelijkheid van energieleveranciers uit landen waar we liever niet aan zijn overgeleverd, zoals Rusland. Intussen wil Duitsland de capaciteit van Nordstream – de pijplijn door de Baltische zee die het gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland brengt – verdubbelen. Een van de partners in Nordstream: de Nederlandse Gasunie. Nederland heeft de ambitie de gasrotonde van Noordwest-Europa te worden. En Russisch gas speelt in die plannen een hoofdrol. De Nordstream-plannen zorgen bovendien voor grote verdeeldheid tussen de Europese landen. Een spannende zaak om in de komende periode op de voet te volgen: de strubbelingen rond de verwezenlijking van de Energie Unie.

De emissiehandel
De Europese Commissie beschouwt het ETS (Emission Trade System) als de hoeksteen van het beleid om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Het idee van ETS is dat een in tijd krimpende hoeveelheid emissierechten verhandelbaar is op de markt, zodat de bedrijven steeds meer zullen moeten betalen voor hun uitstoot en dus een financiële prikkel hebben om die in te perken. In de praktijk waren er evenwel in de afgelopen jaren te veel rechten op de markt en is de prijs enorm gedaald. Ook waren belangrijke vervuilende sectoren zoals de landbouw nog niet opgenomen in het systeem. Er ligt nu een herziening van het ETS op tafel die de gaten moet dichten. Maar de lobby van de grote energieslurpers als de staalindustrie tegen een in hun ogen te laag plafond en te hoge prijs is sterk. Nederland, dit halfjaar voorzitter van de Europese Unie, hoopt op dit dossier ‘concrete vooruitgang’ te boeken. Zal het daarin slagen? (…)’

Bronnen
De Correspondent, 7 januari 2016: Wie helpt me mee beter inzicht te krijgen in de kansen op een groener en socialer Europa?
Reacties via de site van De Correspondent (alleen voor leden, lidmaatschap € 6 per maand)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.