foto: Koen Mortelmans

Europa gooit heffing op Chinese zonnepanelen wellicht overboord

Volgens Solar Magazine heeft de Europese Unie besloten om de importheffing op Chinese kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen vanaf 3 september te schrappen. Het magazine zegt in het bezit te zijn van interne correspondentie hierover. De EU zelf heeft echter (nog) geen officiële mededeling in die zin uitgebracht.

De heffing, die in 2013 werd ingevoerd, had een geldigheidsduur van vijf jaar, maar kon verlengd worden. Een meerderheid van EU-lidstaten zou echter een mogelijke verlenging hebben weggestemd. Er lag wel een voorstel tot verlenging op tafel. Verdedigers van de heffing vreesden immers dat het wegvallen ervan Europese fabrikanten van zonnepanelen nadeel zou berokkenen. De heffing was indertijd ingevoerd omdat de Chinese producten tegen dumpingprijzen op de Europese markt zouden worden aangeboden. Ze is in de loop der jaren wel stapsgewijs verlaagd.

Binnen de sector waren er ook tegenstanders van de heffing. Installatiebedrijven konden gemakkelijker klanten overtuigen om pv-panelen te plaatsen wanneer ze hen die tegen een zachte prijs konden aanbieden. Maar intussen bepaalt de prijs van zonnecellen en -panelen bepaald in toenemend beperkte mate de totaalprijs van een pv-systeem. Europese arbeidsuren, transport, ballasten en andere bijkomende materialen wegen almaar zwaarder door.

Bovendien is het gunstig effect van de heffing op de verkoop van Europese fabricaten niet aangetoond. Sommige Chinese fabrikanten verplaatsten overigens gewoon hun productiebedrijven naar andere lageloonlanden, waarvoor de heffing niet gold.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.