Benzine, blue one, biobrandstoffen.. foto: TankPro

EP wil scherpere milieudoelen voor transportsector

Benzine, blue one, biobrandstoffen.. foto: TankPro

Als het aan het Europees Parlement ligt, moet de transportsector in 2030 12 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen. De CO2-uitstoot van de mobiliteitssector is in Nederland ongeveer 30 procent. Adviesbureau Berenschot pleit daarom voor het beprijzen van milieueffecten van het spoor, de weg, de binnenvaart en de luchtvaart.

De lidstaten worden opgeroepen om wetgeving te maken die voorziet in het behalen van deze doelstellingen. Dit betekent dat in 2030 12 procent van de transportsector gebruik moet maken van bijvoorbeeld elektrische trucks of vrachtwagens op biobrandstoffen. Daarbij moet vooral worden ingestoken op duurzame biobrandstoffen. Van het weg- en spoorvervoer mag daarom maximaal 7 procent rijden op zogenaamde ‘eerste generatie biobrandstoffen’, die worden gemaakt van voedsel- en voedergewassen. Biobrandstof uit palmolie wordt helemaal verboden.

Prijskaartje op CO2

Het aandeel van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, fossiele brandstof op basis van afval, hernieuwbare elektriciteit en geavanceerde biobrandstoffen moet in 2021 minimaal 1,5 procent zijn. In 2030 moet dit percentage zijn gestegen naar 10. Daarbij valt ook te denken aan varianten als synthetisch methaan, dat kan worden gemaakt door afgevangen CO2 te laten reageren met waterstof. Het CO2 dat bij zulke technieken gebruikt wordt, moet worden verrekend met het CO2 dat na verbruik weer vrijkomt.

De mobiliteitssector zorgt voor circa 30 procent van de CO2-uitstoot, benadrukken drie auteurs van organisatieadviesbureau Berenschot in een opiniestuk in het FD, en toch hangt er nog steeds geen prijskaartje aan de CO2-uitstoot in de sector. Zelfs als Nederland hierin alleen opereert, zou de overheid moeten zorgen voor een eerlijke en transparante doorbelasting van CO2-kosten voor weg, spoor, binnenvaart en luchtvaart, vinden de adviseurs.

Gelijk speelveld

In plaats van elk vervoersmiddel een eigen doelstelling voor CO2-reductie te geven, stellen zij, moet de overheid zorgen voor een integraal beleid en een gelijk speelveld waarin mensen zich zo efficiënt en duurzaam mogelijk verplaatsen. De sector krijgt dan zelf een extra prikkel om de CO2-uitstoot te reduceren, verwachten zij, en de consument zal andere keuzes maken.

Op korte termijn moeten we dan misschien accepteren dat de concurrentiepositie van Nederland er op achteruit gaat, verwachten zij, maar op langere termijn zal het bedragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen, en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.