Europa moet veel steviger aan de slag met duurzame energie

27 juni 2016Ondanks het grote belang dat Europa hecht aan duurzame energie wil het met het effectueren van groene innovaties niet erg lukken. Wat moet er gebeuren om dat te veranderen? 

160625-MarkSchutz
Mark Schütz is Managing Director Utilities bij Capgemini Consulting en heeft jarenlange ervaring als management consultant. In het bijzonder op het gebied van nieuwe business modellen en (digitale) transformaties.

In de Energy Roadmap 2050 heeft de Europese Unie vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent moet zijn verminderd. De Europese Commissie werkt momenteel hard aan een nieuwe strategie om deze ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. En dat is nodig ook, want hoewel uit nieuw onderzoek blijkt dat Europa als regio wereldwijd het meest investeert in R&D naar groene technologie, blijft het aantal innovaties dat daadwerkelijk wordt geïmplementeerd achter.

Veel aandacht voor R&D
De energiesector verandert in rap tempo door trends als digitalisering, integratie van diensten en toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Ook de verwachtingen van consumenten zijn veranderd en de druk op traditionele partijen in de energiesector (utilities, dienstverleners, publieke onderzoekcentra) om te innoveren neemt toe. Er is een nieuw ecosysteem ontstaan van traditionele partijen, die innovatie overigens niet schuwen, en nieuwe spelers en eindgebruikers. Uit het rapport Scaling Up Innovation In The Energy Union To Meet New Climate, Competitiveness and Societal Goals van het Industrial Innovation for Competitiveness Initiative (i24c) en Capgemini Consulting blijkt dat in dit nieuwe speelveld veel aandacht is voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten om energie- en klimaatveranderingen te realiseren. Europa is wereldwijd de grootste investeerder in R&D, brengt de meeste innovaties op de markt en de sector biedt ruim 1,2 miljoen Europeanen werkgelegenheid.

160625-JochemVanHoven
Jochem van Hove is Principal Consultant Utilities bij Capgemini Consulting. Hij heeft als zowel consultant als leidinggevende lange ervaring in de energiemarkt op het gebied van retail, strategie en innovatie.

Toch blijft het aantal implementaties van innovaties achter
Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het aantal groene innovaties dat daadwerkelijk in productie wordt genomen en in de markt wordt toegepast, achterblijft. Als belangrijkste oorzaken voor deze hapering wordt gewezen naar de verouderde Europese wetgeving en de perceptie van investeerders die nieuwe, groene projecten vaak te risicovol achten om in te investeren. Het is dus van belang dat de Europese Unie met nieuwe wetgeving komt die duidelijkheid op de lange termijn verschaft. Daardoor kunnen bedrijven op lokaal en nationaal niveau profiteren van een grensoverschrijdend wetgevend kader wat de samenwerking zal bevorderen en uiteindelijk ook de schaalgrootte van innovatie zal opvoeren. De route van onderzoek naar inzet van nieuwe middelen en methoden moet zo voor investeerders helder en transparant worden. Bovendien moet worden gefocust op de uitkomst van de investering: innovatie zou niet moeten worden ondersteund als er geen direct voordeel voor de markt uit wordt gehaald.

Nieuwe voortrekkers
Maar de focus zou niet alleen op de traditionele partijen in de sector moeten liggen. De potentie van informatie en big data is ook voor de energiesector onmiskenbaar, de opkomst van Internet of Things is hiervan een goede indicator. Steden kunnen een voortrekkersrol spelen in de inzet op en toepassing van groene energie en zo een voorbeeld voor de omliggende gemeenten vervullen. Maar ook de Europese inwoners, met name de stedelingen zouden meer betrokken kunnen worden bij de energie- en klimaatverandering thematiek zodat meer steun en draagvlak wordt gecreëerd voor de investeringen en toepassingen die impact op hun dagelijks leven zullen hebben.

Mark Schütz en Jochem van Hove
(Capgemini Consulting)

Reacties graag per mail naar FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.