Europa stelt emissieregels in voor middelgrote installaties

8 mei 2015 – Ook voor mediumgrote stookinstallaties komen er Europese emissieregels. Het Europees Parlement stemde vóór een ontwerprichtlijn. In Nederland waren dergelijke regels er al, dus belangenbehartiger voor zakelijke energieverbruikers VEMW verwacht weinig verandering.

Uit een bericht van VEMW
‘(…) De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag gesproken over de ontwerp Richtlijn voor de industriële emissies van middelgrote stookinstallaties (1-50 MW), die is voorbereid door het Europese IPPC-bureau in Sevilla. VEMW verwacht niet dat het ontwerp consequenties zal hebben voor de Nederlandse middelgrote stookinstallaties.
De Richtlijn Industriële Emissies (RIE; 2010/75/EU), de opvolger van de IPPC-richtlijn, verplicht de lidstaten van de Europese Unie om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning, gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). De RIE kent al eisen voor de emissies van grote stookinstallaties (> 50 MW), maar nog niet voor middelgrote stookinstallaties (< 50 MW). (…)
In Nederland is de RIE opgenomen in het zogenaamde Activiteitenbesluit, dat drie groepen van stookinstallaties kent: middelgrote stookinstallaties (<50 MW) die op standaard brandstoffen worden gestookt, afval(mee)verbrandingsinstallaties, en grote stookinstallaties (≥50 MW). Het Activiteitenbesluit stelt naast emissie-eisen ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen.
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “In Nederland worden al eisen gesteld aan alle stookinstallaties, dus ook de middelgrote. Onze verwachting is dat de nieuwe Europese eisen voor de emissies van middelgrote stookinstallaties niet strenger zullen worden dan de bestaande Nederlandse eisen omdat die Europees gezien behoorlijk vooroplopen. Naar wij begrijpen zal Nederland tijdens haar EU-voorzitterschap volgend jaar dan ook niet pleiten voor aanpassing van de regels maar het respecteren en handhaven van de regels in heel Europa.” (…)’

Uit een bericht van het Europees Parlement
‘(…) The maximum emission values, listed in annexes, of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and dust from existing combustion plants would come into force in:
– 2020 for existing combustion plants with a rated thermal input above 15MW,
– 2022 for those with an input between 5 and 15MW, and
– 2027 for those with an input of 5MW or less. (…)’

Bronnen
Europees Parlement, 7 mei 2015: MEPs vote to cap emissions of medium combustion plants
VEMW, 8 mei 2015: Richtlijn industriële emissies middelgrote stookinstallaties in volgende fase
GroenLinks, 6 mei 2015: Europese aanpak middelgrote stookinstallaties goed voor Nederlandse groene economie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.