Europa stelt Nederland opnieuw in gebreke over invoering energielabel

29 juli 2016De Europese Commissie heeft Nederland opnieuw in gebreke gesteld over het energielabel voor gebouwen. Deze maal ging het om de invoering en toepassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

De precieze inhoud van de ingebrekestelling werd niet bekend gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Blok van Wonen wel een hint.

Uit de brief van minister Blok
‘(…) Deze ingebrekestelling betreft monumenten en het energielabel en volgt uit het informatie- verzoek waar ik u op 1 april jl. over heb bericht. Daarmee heeft deze ingebrekestelling betrekking op fase 2 van de toetsing door de Europese Commissie, waarin de correcte tenuitvoerlegging en toepassing van de bepalingen uit de richtlijn wordt onderzocht. Nederland heeft eerder ingebrekestellingen van de Europese Commissie ontvangen die betrekking hadden op fase 1, de omzetting van de richtlijn in nationaal recht. Deze fase is door de Europese Commissie in februari 2016 voor Nederland afgesloten.
De nieuwe ingebrekestelling zal de komende periode worden bestudeerd. Ik zal u naar verwachting in oktober nader kunnen informeren over het Nederlandse standpunt ter zake. (…)’

In februari ontkwam Nederland aan een boete van 90 miljoen euro, toen de Europese Commissie een ingebrekestelling over de omzetting van de richtlijn EPBD in nationale wetgeving introk. Nu is er dus weer een ingebrekestelling. De vierde al, aldus Energie Overheid.

Niet alleen de Europese Commissie stelt vraagtekens bij de invoering van en het toezicht op de energielabels voor gebouwen. Ook de Algemene Rekenkamer trok in mei de betrouwbaarheid én de effectiviteit van het nieuwe energielabel ernstig in twijfel. De toetsing van de woning op afstand en het gebrek aan toezicht, laat te veel ruimte voor gesjoemel door huiseigenaren, aldus de Rekenkamer in mei.

Bronnen
Brief minister Blok aan de Tweede Kamer, 25 juli 2016: Ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)
Energie Overheid, 26 juli 2016: Labelgate: opnieuw ingebrekestelling voor energielabel
FluxEnergie, 27 mei 2016: Er is helemaal géén controle op de Energielabels
FluxEnergie, 19 mei 2016: Rekenkamer: ‘Nieuwe energielabel onvoldoende betrouwbaar’
FluxEnergie, 27 februari 2016: Nederlands energielabel mag van Europa, geen boete

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.