Saab 9-3, by Rudolf Stricker CC BY-SA 3.0

Europa streeft naar uniform auto-milieulabel voor alle lage emissiezones

Saab 9-3, by Rudolf Stricker CC BY-SA 3.0

Het Europees Parlement heeft in de Europese begroting voor 2019 bijna 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om het voor automobilisten gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de verschillende lage emissiezones in Europese steden.

Het aantal dergelijke zones neemt almaar toe doordat, om de concentratie van luchtvervuiling te voorkomen steeds meer Europese steden milieuzones afbakenen, om zo de meest vervuilende voertuigen uit het stadscentrum of zelfs de hele stad te weren. Maar de toegangseisen en de uitvoering van de milieuzones verschillen van stad tot stad. Dit maakt het lastig voor automobilisten, vooral voor bezoekers uit andere landen, om toegang te krijgen tot de milieuzones.

Op initiatief van de Nederlandse Europarlementsleden Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy (allebei D66) en de Vlaamse Kathleen Van Brempt (sp.a) is onder de eigen middelen die het Parlement mag besteden, 490.000 euro vrijgemaakt voor een onderzoek naar een geharmoniseerd label voor schone voertuigen.

Europese steden kunnen dit ‘Ultra-Low Polluting Vehicle’-label gebruiken voor toegang tot milieuzones. Er wordt ook gezocht naar een informatie-uitwisselingssysteem waarmee, gekoppeld aan een bestaand systeem voor de uitwisseling van voertuiggegevens, de handhaving van de milieuzones beter kan worden georganiseerd. Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen van overtreders die niet in eigen land zijn geregistreerd.

Verder maakt het Europees Parlement 1,05 miljoen euro vrij voor het certificeren van ‘retrofits’ van voertuigen , zoals het installeren van een betere uitstoottechnologie in de auto. Op deze manier kunnen consumenten een beter onderscheid maken tussen effectieve en minder-effectieve nieuwe technologieën waarmee oudere voertuigen kunnen worden uitgerust. Daarnaast zouden ook oudere dieselauto’s met betere uitstoottechnologie echt schoner kunnen worden, en zo toegang tot milieuzones kunnen krijgen.

Richtsnoeren voor milieuzones

“Op aandringen van D66 heeft de Europese Commissie ook beloofd om in 2019 met richtsnoeren voor milieuzones te komen. In de komende maanden worden deskundigen en belanghebbenden geraadpleegd,” aldus Matthijs van Miltenburg, woordvoerder van de Europese D66-parlementariërs. “Zo moedigen we de strijd tegen luchtvervuiling verder aan, ook op lokaal vlak, terwijl het doembeeld afgewend wordt van automobilisten die in wirwar van verschillende regels, boetes en labels hun weg niet meer vinden. Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Met dit systeem bieden we de mogelijkheid de milieuzones beter op elkaar af te stemmen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.