Europa’s grootste drijvende zonnepark komt bij Nijmegen

28 augustus 2015 – In een enorm gietwaterbassin in de gemeente Lingewaard komt Europa’s grootste drijvende zonnepark te liggen: 4.500 tot 6.000 drijvende zonnepanelen.

Het is een initiatief van ‘Lingewaard Energie’, een coöperatie van burgers die energiebesparing willen bevorderen en zelf duurzaam energie willen opwekken. Lingewaard Energie wil in 2020 minimaal 20% van het particuliere energiegebruik in de gemeente Lingewaard (ca. 14 mln kWh) duurzaam en collectief produceren via zon, biomassa en wind.

Het project ‘Zonnepark Bergerden’ wordt gefinancierd door investeringen van de betrokken burgers zelf, aangevuld met met een subsidie van de provincie Gelderland. Een onderzoek, samen met de gemeente, heeft aangetoond dat het project haalbaar is. Het is de bedoeling dat het drijvende zonnepark in april 2016 gereed is. In het eerste jaar leveren 1.520 panelen zo’n 400.000 kWh, goed voor het verbruik van 150 huishoudens.
De plaats is bijzonder: een 2,75 ha groot gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden. Alle tuinders uit dit gebied betrekken hun gietwater uit dit bassin.

Uit een bericht van de Gelderlander
‘(…) Het bassin biedt, afhankelijk van de toegepaste drijverconstructie, plaats aan 4.500 tot 6.000 drijvende zonnepanelen. In de eerste fase worden 1.520 zonnepanelen geïnstalleerd. Lingewaard Energie bracht daarvoor in december het hele bedrag bijeen via de uitgifte van ruim 130.000 euro aan obligatieleningen. Het zonnepark is door Lingewaard Energie ontwikkeld. Het is gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen tuinders en burgers. (…) Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie is enthousiast over het zonnepark. „De combinatie zonnepark en gietwaterbassin is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Er is ook sprake van een win-winsituatie voor tuinders en exploitanten van het zonnepark. Door het koelend effect van het water en de lichtreflectie van het wateroppervlak stijgt de opbrengst van de zonnepanelen. De afscherming van direct zonlicht vermindert de algengroei en daarmee de kwaliteit van het gietwater.” (…)’

Bronnen
Lingewaard Energie, Drijvend zonnepark in tuinbouwgebied Bergerden
De Gelderlander, 28 augustus 2015: Grootste drijvend zonnepark van Europa komt in Lingewaard (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.