Europees Parlement stemt in met hervorming emissiehandelssysteem

Aanscherping EU CO2-emissiehandel heel verschillend beoordeeld

17 oktober 2016De commissie voor industrie van het Europees Parlement stemde vorige week in met een compromis voor hervorming van de Europese emissiemarkt (EU ETS). Het voorstel komt deels tegemoet aan de wensen van de industrie, aldus belangenbehartiger VEMW. Carbon Market Watch is niet tevreden.

Door een groot overschot van emissierechten in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), is het uitstoten van CO2 nu zo goedkoop dat het EU ETS nauwelijks helpt als instrument om uitstoot te reduceren. Gisteren stemde de Industrie-, Onderzoek- en Energiecommissie (ITRE) van het Europees Parlement over een voorstel van de Europese Commissie om het EU ETS te hervormen.

Tussen 2020 en 2030 wordt jaarlijks 2,2 procent van de emissierechten aan het systeem onttrokken om het overschot te verkleinen. Verder wordt de energie-industrie ingedeeld in twee groepen: de bedrijven die kwetsbaar zijn omdat ze moeten concurreren met bedrijven in landen waar ze geen emissierechten hoeven te betalen, en de rest.

Uit een bericht van Climate Action Programme
‘(…) The proposal involves the creation of two different groups of energy-intensive industries – with “at risk” sectors given allowances covering 100 per cent up to a benchmark value based on the cleanest plants, and the rest given 30 per cent.
The proposition of just two different groups has been made in order to compromise with the 15 European energy-intensive industry associations which went against the other alternative of adding more categories of allocations of free permits to industries. (…)’

Het voorstel komt deels tegemoet aan de wensen van de industrie, aldus belangenbehartiger VEMW.

Uit een bericht van de VEMW
‘(…) Industriële energiegrootverbruikers die kwetsbaar zijn voor zogenaamde ‘carbon leakage’ worden volgens het voorstel niet opgedeeld in categorieën, de zogenaamde ‘tiered approach’. Bedrijven worden daarmee gelijk behandeld: een bedrijf is kwetsbaar voor carbon leakage of niet. Het veilingvolume voor de emissierechten van de elektriciteitsproductie zal met 5 procent worden verlaagd ten gunste van de vrije allocatierechten voor de industrie wanneer een ‘Cross-sectoral correction factor’ (CSCF) toegepast zou moeten worden om onder het totale emissieplafond te blijven. Daarnaast komt er als het aan ITRE ligt een innovatiefonds en een compensatie mechanisme voor indirecte kosten, die met rechten uit de veilingpot worden gevuld. Industriële bedrijven krijgen rechten toegewezen op grond van een benchmark. De meest efficiënte bedrijven krijgen – relatief –  de meeste rechten. Om ze te prikkelen nog efficiënter te worden komt er een minimum aanscherping van 0,3 procent per jaar. (…)’

Carbon Market Watch ziet het compromis als een gemiste kans om het ‘kapotte EU ETS te repareren’. Het handelssysteem zal zo niet helpen om de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs te halen, aldus Carbon Market Watch in een reactie.

Uit een bericht van Carbon Market Watch
‘(…) The industry committee kept the level of ambition of the EU ETS unchanged from the Commission’s proposal which predates the Paris Agreement that set a new level of global climate ambition.
The committee also failed to effectively address the system’s huge oversupply of pollution permits, one of the main causes of the inadequate carbon price that currently hovers around 5 euros per tonne.
“Only last week the EU applauded itself for ratifying the Paris Agreement and guaranteeing its entry into force this year. Today’s vote by the industry committee fails to reflect these climate commitments or fix the fundamental flaws in the EU’s carbon market,” said Agnes Brandt, senior EU policy officer at Carbon Market Watch. (…)’

In december stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over de hervorming en begin 2017 is een plenaire stemming van het Europees Parlement.

Bronnen
Climate Action Programme, 14 oktober 2016: Carbon market reform backed by EU Parliament
Carbon Market Watch, 13 oktober 2016: EU lawmakers fail to fix Europe’s broken carbon market
VEMW, 14 oktober 2016: ITRE steunt ETS-voorstel Europese Commissie in grote lijnen
Over het voorstel van de Europese Commissie, 15 juli 2015

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.