foto: Koen Mortelmans

Europees Parlement verscherpt uitstootnorm voor trucks

Eric Jonnaert (Acea).

In 2025 moeten nieuwe vrachtwagens (en andere zware voertuigen) 20% minder CO2 uitstoten dan in 2019 en in 2030 35% minder. Dat is toch de eis van het Europees Parlement, dat deze week in Straatsburg vergaderde. De Europese Commissie had met 30% de lat lager gelegd.

Het parlement keurde dit voorstel goed met 373 tegen 285 stemmen en zestien onthoudingen. De afzonderlijke lidstaten hebben zich nog niet uitgesproken, maar bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk geven de voorkeur aan robuuste doelstellingen. Het parlement vraagt ook dat de fabrikanten er zorg voor dragen dat zero- en lage-emissievoertuigen (minstens 50% minder uitstoot) tegen 2025 goed zullen zijn voor een marktaandeel van 5% en tegen 2030 van 20%. De parlementsleden vragen ook dat Europa een sociaal begeleidingsplan uitwerkt om regio die negatieve gevolgen ondervinden van de veranderingen in de productieketen van voertuigen te milderen, onder meer door herscholingsprogramma’s.

Trucks, autobussen en andere zware voertuigen zijn in de Europese Unie verantwoordelijk voor 27% van de CO2-uitstoot door wegvervoer en 5% van de uitstoot van alle broeikasgassen (cijfers 2016). Volgens Bas Eickhout (Groenen / Europese Vrije Alliantie), die het gestemde voorstel mee indiende, staan andere economische grootmachten al veel verder. Japan hanteert al strenge normen sinds 2005, de Verenigde Staten sinds 2011 en China sinds 2015.

Secretaris-generaal Erik Jonnaert van Acea, de sectorvereniging van autofabrikanten in Europa, noemt de nieuwe norm “excessief agressief.” “Terwijl het eerdere voorstel van de Commissie al erg uitdagend was. Het tussentijdse doel voor 2025 zou de timing van de huidige innovatieprocessen in de sector verstoren, omdat zulke korte intervallen niet stroken met onze langetermijncycli.” Maar Acea blijft zich geëngageerd voelen om de CO2-uitstoot zou snel mogelijk te verminderen.

Goed voor Nederland

“Voor transportland Nederland pakken de nieuwe regels extra goed uit. De transportsector kan tienduizenden euro per vrachtwagen aan kosten besparen, vooral door het lagere brandstofverbruik. Bovendien wordt het behalen van de mobiliteitsdoelen in het klimaatakkoord makkelijker en goedkoper,” meent Alde-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

… en voor België

Ook EU-parlementslid Mark Demesmaeker (Europese Conservatieven en Hervormers) is tevreden. “Vandaag gaat deze CO2-uitstoot in stijgende lijn, ook in België. Willen we effectief onze klimaatafspraken nakomen en 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030, dan hebben we deze normen echt wel nodig. De technologie is overigens al beschikbaar en de transportsector zelf is vragende partij. Bovendien is een vergroening van de vloot essentieel voor een betere luchtkwaliteit.”

“De nieuwe normen zorgen ook voor een besparing op brandstof, wat winst oplevert voor bedrijven en consumenten. Ambitieuze productnormering is ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken,” meent Demesmaeker. “Niet-Europese landen zoals de VS en China zetten hier al volop op in. Wij mogen niet achterophinken.”

Autobussen

Maar bij gelijkschakelen van autobussen met vrachtwagens zet hij een vraagteken. “Wij vinden het niet opportuun om bussen mee te tellen voor het bereiken van de doelstellingen voor groenere vrachtwagens. Dat geeft een oneerlijk voordeel aan constructeurs die zowel bussen als vrachtwagens bouwen en dreigt het ambitieniveau voor de vrachtwagens zelf te ondermijnen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.