Europese Commissie presenteert plannen voor energie-unie

26 februari 2015 – De Europese Commissie presenteerde op 25 februari haar plannen voor de Energy Union. Het doel: 28 energiemarkten samensmeden tot één energie-unie voor ‘een betrouwbare, duurzame en concurrerende energievoorziening voor heel Europa’. 

“We lanceren vandaag het meest ambitieuze Europese energieproject sinds de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal”, aldus Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de energie-unie. In de strategie die de Europese Commissie presenteerde voor de energie-unie, staan vijf met elkaar samenhangende doelen. Met de oprichting van een energie-unie wil de EU energiezekerheid bevorderen, één geïntegreerde energiemarkt bewerkstelligen, sterk inzetten op energie-efficiëntie, een samenleving creëren met weinig CO2-uitstoot en onderzoek en innovatie stimuleren.

Energiezekerheid

  • In de energie-unie moeten Europese landen meer op hun buren kunnen steunen bij stroomtekort.
‘(…) To introduce common crisis management, the Commission will propose preventive and emergency plans at regional and EU level, including the Energy Community contracting parties. Solidarity among Member States, in particular in times of supply crisis, has to be strengthened. (…)’
  • Ook moet de EU minder afhankelijk zijn van energieleveranciers van buiten de EU. De EU importeert nu 53 procent van haar energie, waarbij Bulgarije, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Slowakije afhankelijk zijn van één land (Rusland) voor hun gas. De EU heeft diversificatie hoog op de agenda gezet. Zo betrekt ze Noorwegen sterk bij de inrichting van de energie-unie en gaat de banden met de Verenigde Staten en Canada aanhalen.

‘(…) The political challenges over the last months have shown that diversification of energy sources, suppliers and routes is crucial for ensuring secure and resilient energy supplies to European citizens and companies, who expect access to affordable and competitively priced energy at any given moment. To ensure the diversification in gas supplies, work on the Southern Gas Corridor must be intensified to enable Central Asian countries to export their gas to Europe. In Northern Europe, the establishment of liquid gas hubs with multiple suppliers is greatly enhancing supply security. This example should be followed in Central and Eastern Europe, and in the Mediterranean area, where a Mediterranean gas hub is in the making. (…)’

Niet alleen voor gas, maar ook voor olie en kernenergie wil de EU zorgen voor meer leveranciers om de leveranties te waarborgen. Verder zet de energie-unie in op energiebesparing, met name op olie. En op meer energieproductie binnen de EU, met hernieuwbare en traditionele bronnen. Ook schaliegas wordt als optie genoemd.

‘(…) Producing oil and gas from unconventional sources in Europe such as shale gas is an option, provided that issues of public acceptance and environmental impact are adequately addressed. (…)’

  • Verder wil de EU meekijken met de energiecontracten die met landen buiten de EU worden afgesloten. Zo gaat de EU nu onderzoeken of de afspraak dat Rusland twee kernreactoren gaat leveren aan Hongarije kan doorgaan.

Eén geïntegreerde energiemarkt

  • Energie moet vrij over de EU-grenzen kunnen stromen. Nu kunnen twaalf lidstaten niet genoeg elektriciteit (10 procent van het geïnstalleerd vermogen) naar de buurlanden laten gaan. Er zijn inmiddels 35 projecten aangewezen om de interconnectie van tien van die landen te verbeteren.
‘(…) In 2016, the Commission will report on the necessary measures to reach a 15% [interconnection] target by 2030. (…)’
  • De elektriciteitsmarkten van de verschillende landen moeten beter geïntegreerd worden.

‘(…) The Commission will prepare an ambitious legislative proposal to redesign the electricity market and linking wholesale and retail. This will increase security of supply and ensure that the electricity market will be better adapted to the energy transition which will bring in a multitude of new producers, in particular of renewable energy sources, as well as enable full participation of consumers in the market notably through demand response. Closer integration, including on a regional level, more cross-border trade and the development of both short and long term markets with effective price formation will deliver the right investment signals as well as the necessary flexibility to allow market integration of new generation sources. (…)’

Energie-efficiëntie als energiebron

Er zal in de nieuwe energie-unie meer nadruk komen op energie-efficiëntie; het moet als energiebron worden beschouwd, zodat het te vergelijken is met capaciteit van geproduceerde energie.

‘(…) The European Council set in October 2014 an indicative target at the EU level of at least 27% for improving energy efficiency in 2030. This will be reviewed by 2020, having in mind an EU level of 30%. It is in this context necessary to fundamentally rethink energy efficiency and treat it as an energy source in its own right, representing the value of energy saved. As part of the market design review, the Commission will ensure that energy efficiency and demand side response can compete on equal terms with generation capacity. (…)’

Om de doelen te bereiken, zet de energie-unie in op energie-efficiënte gebouwen, minder energieverbruik in het vervoer (door de vervuiler te laten betalen en in te zetten op elektrisch vervoer),

Koolstofarme samenleving

  • Ook wil de Europese Commissie een transitie maken naar een maatschappij met weinig CO2-uitstoot. Het doel: 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990. Een goedwerkend systeem voor emissiehandel is daarbij noodzakelijk.
‘(…) This makes an ambitious contribution to the international climate negotiations with a view to achieving a binding climate agreement in 2015. This contribution is spelled out in the communication on the Road to Paris, presented at the same time as this Energy Union Strategic Framework. (…)’ ‘(…) The cornerstone of Europe’s climate policy is a well-functioning EU Emissions Trading System. As a result of the Market Stability Reserve and the measures needed to meet the increased ambition decided in the 2030 framework, the EU Emissions Trading System will deliver a meaningful price on carbon emissions and stimulate cost-efficient green- house gas emission reductions. (…)’
  • Verder is het doel dat Europa nummer 1 in de wereld wordt als producent van duurzame energie. In 2030 wil de EU 27 procent meer hernieuwbare energie produceren dan in 1990. Daarvoor is een verbetering van de netwerken en integratie van de energiemarkten nodig.

‘(…) To integrate renewable production progressively and efficiently into a market that promotes competitive renewables and drives innovation, energy markets and grids have to be fit for renewables.25 Existing legislation and new market rules need to be fully implemented, enabling the roll-out of new technologies smart grids and demand response for an efficient energy transitoir. (…)’

Onderzoek en innovatie

De energie-unie hecht veel belang aan een nieuwe strategie voor Onderzoek en Innovatie, voor betere technologie om duurzame energie te produceren en betere oplossingen voor energieopslag.

‘(…) To achieve this, the new European energy R&I approach28 should accelerate energy system transformation. This should build on Horizon 2020 and involve all Member States, stakeholders and the Commission. (…)’

Bronnen Europese Commissie, 25 februari 2015: Energy Union Package. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Commmittee of the Regions and the European Investment Bank Europese Commissie, 25 februari 2015: Persbericht: Energie-unie: iedere Europeaan verzekerd van betrouwbare, duurzame, concurrerende en betaalbare energie Europese Commissie, 25 februari 2015: Factsheet Energy Union Europese Commissie, 25 februari 2015: Factsheet Connecting power markets to deliver security of supply, market integration and the large-scale uptake of renewables

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.