Extra banen door stimuleringsbeleid elektrisch vervoer

6 maart 2015 – In 2020 zijn er naar verwachting tienduizend banen in de elektrisch vervoersector in Nederland. Dat is zes maal zoveel als de 1600 banen in de sector in 2013. Dat berekende onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Uit een bericht van CE Delft
‘(…) Eén van de doelstellingen van het stimuleringsbeleid van elektrisch vervoer (EV) in Nederland is om de Nederlandse economie te versterken. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid om met een sterke EV-sector werkgelegenheid te creëren in Nederland. In dat kader heeft CE Delft, in opdracht van RVO, een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020. Onze inschatting is dat de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020 gelijk zal zijn aan vijf- tot negentienduizend voltijdequivalenten (VTE’s), met als middenschatting tienduizend VTE’s. Daarmee ligt de werkgelegenheid in deze sector in 2020 een factor 6 (3-12) hoger dan in 2013. Een belangrijk deel van deze werkgelegenheid wordt gecreëerd in het deelsegment ‘laadinfrastructuur en smart grids’, maar ook in andere delen van de EV-sector wordt een significante toename van de werkgelegenheid verwacht. (…)’

Uit een bericht van de Groene Courant
‘(…) Andere groeigebieden voor banen zijn aandrijftechniek, batterijsystemen, nieuwbouw en ombouw van voertuigen en diensten op het gebied van financiering, betaling en mobiliteit. (…)’

 

Bronnen
CE Delft, 5 maart 2015: Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020
Groene Courant, 5 maart 2015: Tot 10.000 nieuwe banen in 2020 door groei elektrisch rijden

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.