‘Extra energiebesparing kan wél bij de industrie’

26 oktober 2015 – Door de bestaande industriële installaties goed te isoleren kan de Nederlandse industrie wel degelijk een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelen, aldus stelt de isolatiebranche.

De Nationale Energieverkenning (NEV) heeft geconstateerd dat de industrie achter loopt op de energiebesparingsdoelen. De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) stelt dat dat helemaal niet nodig is, maar dan moet de overheid wel wat meer druk uitoefenen en een revolving fund in te stellen.

Uit een bericht van de VIB
‘(…) De industrie zet vooral in op nieuwe technologieën, terwijl de bestaande installaties nog decennia lang in werking blijven. Met hoogwaardige isolatie van deze bestaande installaties op een hoogwaardige manier thermisch te isoleren, levert de industrie een grote bijdrage aan de Nederlandse energiedoelstellingen. (…)
Uit een berekening van energie- en klimaatonderzoeker Ecofys te Utrecht blijkt een industrieel isolatiepotentieel aan energiebesparing van 31 petajoule per jaar, wat overeenkomt met het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. “En dat terwijl de terugverdientijd van de eenmalige investering in hoogwaardige isolatie vaak slechts een paar jaar of korter is, maar de industrie wel een structurele kostenreductie oplevert van € 225 miljoen per jaar”, zegt VIB-voorzitter Hans Koole.  (…)
Aan de overheid wordt de suggestie gedaan hoogwaardiger industriële isolatie een impuls te geven door een aantal samenhangende maatregelen. Koole: “Ten eerste door de verplichting om voor de volgende NEV, of op basis van de verplichte energie-audits, expliciet inzicht te geven in de toegepaste isolatiemaatregelen en de effecten daarvan. Inzet van thermografische analyseapparatuur kan hierbij behulpzaam zijn. Ten tweede kan de overheid thermische isolatie stimuleren door de financiële investeringsdrempel in isolatiebevorderende maatregelen te verlagen met een revolving fund. Bedrijven kunnen hieruit een bijdrage krijgen voor isolatiemaatregelen en betalen dat terug uit de kostenreductie c.q. energiewinst.” (…)’

Uit de studie van Ecofys
‘(…) The energy savings potential of industrial insulation is large and exists across all regions, sectors, equipment and operating temperatures. The total cost-effective savings potential amounts to about 31 PJ and 2.1 Mt CO2 per year, of which

  • 24 PJ and 1.6 Mt CO2 per year in industry, and
  • 7 PJ and 0.5 Mt CO2 per year in fossil fuel-fired power generation.

The annual savings potential is more than:

  • The energy consumption of 500 000 households
  • The CO2 emissions of 1 million middle class cars each running 12 500 kilometres per year. (…)’

Bronnen
VIB (ongedateerd): Isolatie redt Energieakkoord
Ecofys, juni 2012, Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in the Netherlands
Foto’s: VIB

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.