EZ oneens met EU: ‘Energiedoelen voor Nederland wél binnen bereik’


2 februari 2017
Het ministerie van EZ is het helemaal niet eens met de sombere conclusie van de Europese Commissie over Nederland en de energietransitie. Meteen na het verschijnen van het rapport twitterde het ministerie: ‘De energiedoelen zijn inmiddels wel binnen bereik. Oude cijfers.’

Gisteren rapporteerde de Europese Commissie in de tweede editie van de ‘State of the Energy Union’ over de voortgang van de energietransitie en het klimaatbeleid van de EU. ‘De energietransitie in Europa ligt op schema’, is de conclusie. Maar dat geldt niet voor Nederland, stelt de Europese Commissie. Nederland gaat de doelstellingen voor 2020 niet halen en blijft een van de slechtst presterende landen van Europa. Alleen Luxemburg doet het slechter.

‘Europa ligt op schema’

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen. Inzake de uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ligt Europa op koers om de doelstellingen voor 2020 te halen. (…) Miguel Arias Cañete, lid van de Commissie verantwoordelijk voor Klimaatactie en Energie: “Europa is goed op weg om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te halen. Ondanks de onzekere geopolitieke situatie op dit moment, gaat Europa stevig door op de ingeslagen weg van de overgang naar schone energie. Er is geen andere weg. De feiten spreken voor zich: hernieuwbare energie is nu concurrerend qua kostprijs en soms goedkoper dan fossiele brandstoffen, verschaft werk aan ruim een miljoen mensen in Europa, trekt meer investeringen aan dat tal van andere sectoren en heeft onze invoerfactuur voor fossiele brandstoffen met 16 miljard EUR verminderd. Het komt er nu op aan voortzetting te geven aan de geleverde inspanningen die Europa samen met zijn partners onderneemt om de wereldwijde wedloop naar een duurzamere, slagkrachtige economie te leiden.” (…)’

‘Nederland nog niet op de helft’

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) De Europese Unie als geheel gaat het doel om in 2020 20 procent van het energieverbruik uit duurzame bronnen als zon en wind te putten, gerekend vanaf 1990, volgens Brussel waarschijnlijk wel halen. Dat is nu 16 procent. Nederland wil dat in 2020 14 procent van het totale energieverbruik duurzaam is. De Europese Commissie schat dat het percentage momenteel nog niet op de helft ligt. (…)’

‘Geen straf voor Nederland’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Het ministerie van Economische Zaken zegt dat het rapport is gebaseerd op oude cijfers.
In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 14 procent van de energie uit duurzame bronnen moet halen en dat de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet zijn verminderd, maar volgens het rapport loopt Nederland te ver achter om deze doelstellingen nog te kunnen halen.
De vermelding in het rapport van de Europese Commissie heeft geen gevolgen, zegt [NOS-verslaggever] Hofs. “Nederland krijgt geen straf. Dit rapport moet je zien als ‘naming and shaming’, maar het heeft geen consequenties.” Ook Luxemburg en Frankrijk lopen achter op schema. (…)’

Minister Kamp in december: ‘14% hernieuwbare energie in 2020 wordt gehaald
In de Voortgangsrapportage Energieakkoord (december 2016) concludeerde het kabinet dat de doelstelling van 14% kon worden gehaald. Minister Kamp liet op 23 december in een persbericht weten: ‘Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt onder andere gehaald doordat alle betrokken partijen, waaronder provincies, hebben herbevestigd de afgesproken 6.000 MW wind op land in 2020 te zullen realiseren. De Energieakkoord-partijen hebben daarnaast vertrouwen in maatregelen die minister Kamp al eerder nam en die nog niet in de Nationale Energieverkenning 2016 zijn verwerkt.’

Europese Commissie weet van de Nederlandse plannen
De Europese Commissie was op de hoogte van aanvullende maatregelen van Nederland (‘The Netherlands – it has informed the Commission on the adoption of new measures to regain its trajectory and ensure compliance with its target’), maar het gaf kennelijk onvoldoende aanleiding voor een bijstelling van het oordeel over de Nederlandse prestaties.

‘Positie Nederland slechter dan verwacht’

Uit een reactie van GroenLinks Europa
‘(…) “We wisten al dat Nederland het Europees gezien slecht doet als het om duurzame energie gaat. Dat Nederland momenteel de grootste achterblijver van allemaal is, kwam echter als een verassing. Gelukkig zitten er een aantal windparken aan te komen, maar het is nog lang niet genoeg,” stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. (…) Eickhout: “Vijfentwintig Europese landen overtreffen het uitgestippelde traject. Er zijn zelfs een aantal landen die nu al hun doelstelling voor 2020 gehaald hebben. Uit het rapport blijkt dat Nederland ook het volgende meetpunt in 2016 bij lange na niet gaat halen. Frankrijk en Luxemburg liggen eveneens niet op koers, maar met een minder groot gat.”
Als je naar de voorspellingen van 2020 kijkt dan zie je dat het beeld enigszins bijtrekt. Eickhout: “Gelukkig zitten er dankzij het Energieakkoord een aantal projecten in de pijpleiding. Maar onze doelstelling gaan we in het huidig tempo niet halen. In plaats van de 14% komen we uit op 13%. Alleen Luxemburg doet het slechter.” (…)’

‘Maar heel Europa moet veel sneller’

Uit een reactie van het Climate Action Network Europe
‘(…) The annual State of the Energy Union report published by the European Commission today shows that the transition of the European economy away from fossil fuels is underway, but its pace is far too slow to meet the goals of the Paris Agreement. (…) The report also ignores the need to speed up the energy transition to meet the goals of the Paris Agreement. It is silent on how the EU will implement the Paris Agreement and respond to the UN’s call to further reduce projected 2030 emissions by another 25% on top of the current commitments to achieve the 2°C temperature limit agreed in Paris.
“Current progress does not mean that the EU can rest on its laurels, because it has set the bar extremely low” – Wendel Trio, Director of CAN Europe said. “Being on track to reach our current weak targets gives one additional argument that the EU can and must do more to scale up climate ambition. Aligning the energy transition with the Paris Agreement will require more ambitious climate and energy targets, strong legislation, and additional measures such as deadlines for phasing out fossil fuels.” (…)’

Bronnen
Europese Commissie, persbericht, 1 februari 2017: De energietransitie in Europa ligt op schema
Europese Commissie, rapport, 1 februari 2017: 2nd Report on the State of the Energy Union (pdf, 15 pag.)
Alle bijlagen
Nu.nl, 1 februari 2017: Nederland loopt achter op gebied van duurzame energie
NOS, 1 februari 2017: Europees rapport: Nederland gaat energiedoelstellingen niet halen
GroenLinks Europa, 1 februari 2017: In huidig tempo haalt Nederland doelstelling duurzame energie 2020 niet
Climate Action Network Europe, persbericht, 1 februari 2017: EU’s progress on energy transition too slow to meet Paris Agreement objectives
Zie ook
Rijksoverheid, persbericht, 23 december 2016: Doelen Energieakkoord binnen bereik, CO2 uitstoot verder beperkt
FluxEnergie, 23 december 2016: Minister Kamp: ‘We halen het; in 2020 25% minder CO2-uitstoot’
Foto: DONG Energy

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.