‘Het falen van Europa stelt eisen aan een nieuw Energieakkoord’

‘Het falen van Europa stelt eisen aan een nieuw Energieakkoord’

3 maart 2017Dat het Europa maar niet lukt tot een effectief emissiehandelssysteem te komen, gaat gevolgen hebben voor een nieuw Energieakkoord. Nederland zal namelijk zelf meer moeten doen aan de CO2-reductie, eventueel met buurlanden. Een deugdelijk nieuw Energieakkoord wordt dan nog belangrijker. Dat vindt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Pieter Boot schrijft dit in een column van Energiepodium.
‘(…) In de aanloop naar de verkiezingen wordt er veel nagedacht over de toekomst van het energiebeleid. We kennen de verkiezingsuitslag nog niet, maar velen speculeren op een coalitie die hart heeft voor de energietransitie. Dan hebben we het over een nieuw Energieakkoord, wellicht een Klimaatwet, met maatschappelijk draagvlak. (…) Voordeel van een Klimaatwet is dat het doel voor 2030 in een transitiepad naar 2050 wordt geplaatst, wat meer zekerheid voor de lange termijn geeft, en dat het kabinet voor zichzelf een bijsturingsmechanisme organiseert als men niet op de goede weg zit. (…)
Maar het Rijk worstelt ook met de relatie met Europa. Wat zou het mooi zijn als het emissiehandelssysteem voor prijzen zorgt die kolenstroom duurder maken en gascentrales een toekomst geven. Maar zelfs het Europees Parlement is dat niet gelukt. Het is dus niet onbegrijpelijk dat alle partijen die vergaande emissiereducties voorstaan weinig vertrouwen hebben dat Europa dat in 2030 voor ons geregeld heeft. Dan gaan we zelf maar iets doen, zo mogelijk in overleg met omringende landen. Het huidige kabinet waagde deze stap nog niet te zetten, maar voor het nieuwe Energieakkoord lijkt ook de nieuwe relatie tussen de bestuurslagen [Rijk, gemeenten, Europa] me één van de grote thema’s. (…)’

 

Bronnen
Energiepodium, 2 maart 2017: Hoe gaat het verder met het energiebeleid?
Foto: ondertekening huidige Energieakkoord op 6 september 2013 (foto Natuur en Milieu)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.