FD: Miljardenmeevaller subsidie duurzame energie

1 augustus 2016Voor wind op zee is 2 miljard euro minder subsidie nodig dan verwacht, aldus het FD. Samen met een mogelijke streep door de bijstook van biomassa in kolencentrales en duurzame projecten die niet doorgaan, kan een volgend kabinet een meevaller van miljarden aan vrijgevallen duurzaamheidssubsidies tegemoet zien. 

De meevallers:

  • De subsidie voor wind op zee kan 2 miljard lager uitvallen dan minister Kamp een jaar geleden schatte: 10 miljard euro tot 2023 in plaats van 12 miljard, aldus het FD. Door meer ervaring en onder andere de lage prijs voor staal en stroom, vallen de windparken goedkoper uit. Zo trok Kamp 5 miljard uit voor subsidie voor windmolens op twee kavels voor de kust van Borssele. DONG won de tender met een veel goedkoper windpark, waar 2,3 miljard subsidie voor nodig is. Ook andere toekomstige offshore windparken bij Borssele en voor de kust van Noord- en Zuid-Holland zullen naar verwachting veel minder subsidie nodig hebben dan eerder begroot.
  • Als Kamp na de zomer besluit de kolencentrales te sluiten, vervalt de subsidie voor bijstook van biomassa. Het FD: ‘(…) De €1,5 mrd aan verplichtingen voor biomassabijstook die hij in juli aanging, komen dan te vervallen. Evenals de ruim €2 mrd die de bewindsman voor het einde van dit jaar nog in petto heeft voor de verbranding van houtpallets. In totaal kan dat nog eens €3,5 mrd schelen. (…)’
  • ‘(…) Nu al is er een stuwmeer van ruim €1 mrd aan subsidies die niet tot uitkering zijn gekomen omdat projecten zijn vertraagd, geschrapt of mislukt. (…)’

Hoe groot de meevaller precies zal zijn, is nog niet duidelijk, aldus het FD, maar de krant vraagt zich alvast af wie profiteert van de meevaller.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Na de verkiezingen van maart 2017 is het aan een nieuwe coalitie om te bepalen of de verplichte bijdrage van burgers en bedrijven worden verlaagd of dat de voeding van de subsidiepot blijft gehandhaafd, zo stelt het ministerie van Economische Zaken desgevraagd. (…)’

De oppositie is er niet gerust op dat het geld beschikbaar blijft voor duurzame energie, aldus het FD in een ander bericht. Kamp en Dijsselbloem spraken al eerder af dat bij een kabinetswissel de begrotingsreserve duurzame energie wordt ‘leeggeboekt’, een term die bij de oppositie vragen oproept. Bovendien ‘leende’ Kamp al eens 400 miljoen uit de duurzame energiepot voor andere zaken.

Uit het bericht van het FD
‘(…) Wat weerhoudt een toekomstig kabinet ervan om dat weer te doen? Bijvoorbeeld om de gedwongen sluiting van de kolencentrales te bekostigen. De eigenaren zullen immers een schadeloosstelling eisen. De schattingen variëren tussen de €3 en €7 mrd. Mogelijk komt het restant van de subsidiepot aardig in die richting. (…)’

Bronnen
FD, 1 augustus 2016: Goedkope windparken kunnen Staat tot € 2 mrd aan subsidie schelen (registratie)
FD, 1 augustus 2016: Nieuw kabinet krijgt subsidies voor duurzame energie misschien niet eens op (registratie)
FluxEnergie, 6 juli 2016: Nieuw windmolenpark Borssele grootste en goedkoopste ter wereld
FD, 11 juni 2016: Weggegooid geld? Hoe Kamp gebukt gaat onder de miljarden voor duurzame energie (registratie)
Kamerbrief uitvoering motie over de begrotingsreserve duurzame energie, minister Kamp (EZ), 1 juli 2016

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.