FD: ‘Windmolens zijn op grote schaal verlieslatend’

160414-WindmolensVerlioeslatend
14 april 2016 –
Het FD concludeert, op basis van eigen onderzoek, dat windturbines door de lage stroomprijs nu op grote schaal verlieslatend zijn. Het zou gaan om een kwart van het in Nederland  opgewekte vermogen.

Uit het bericht van het FD
‘(…) Volgens schattingen van Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten (Pawex) ‘gaat het in potentie om 500 tot 750 megawatt’ dat nu verlieslatend is of dreigt te worden. (…) Zo’n 30% van de leden van Windunie zit nu ‘in de gevarenzone’, stelt die windcoöperatie. Grote energiemaatschappijen zijn terughoudend in de informatieverstrekking, maar een Nuon-woordvoerder zegt wel ‘dat de marges nu flinterdun zijn’. Een jaar geleden lag de stroomprijs op € 42 per megawattuur. Nu is dat € 26. Vooral boeren die kleinere molens hebben en daarvoor geen subsidie meer ontvangen, lijden verlies. Maar ook met het huidige subsidieregime voor groene stroom is de opwekking van windenergie vaak niet kostendekkend. (…)’

Uit het hoofdverhaal van het FD
‘(…) De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) waarschuwde onlangs dat nieuwe projecten voor meer windenergie ‘nauwelijks nog rendabel zijn te maken. Voor de kleinere en de zogeheten solitaire turbines, zijn de operationele kosten per molen vaak zelfs hoger dan bij de grote nieuwe parken. (…)

  • Van alle in de polder opgewekte windenergie is bij de huidige prijzen 17% tot 25% verlieslatend.
  • De kosten van een relatief kleine 850 kilowatt-windmolen liggen rond de € 33.000 per jaar.
  • Van alle windmolens op land zouden 79 exemplaren door de huidige energieprijzen in de gevarenzone zitten. (…)’

Bronnen
FD, 14 april 2016: Windturbines lijden verlies door lage stroomprijs (Registratie)
FD, 14 april 2016: De tijd dat windmolens winstmachines waren lijkt voorbij (Registratie)
Foto’s: Bouw Alexia windpark Zeewolde (Nuon) in 2012 (foto’s: Nuopn/Jorrit Lousberg)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.