FedEC werpt zich op als ‘dossierhouder energiebesparing’

16 december 2015 – Het doel uit het Energieakkoord van 100 petajoule extra energiebesparing in 2020 is haalbaar, stelt de vereniging van energieadviseurs FedEC. FedEC stelde een lijst met actiepunten op en werpt zich op als ‘dossierhouder voor energiebesparing’. 

In de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) staat dat het doel om in 2020 100 petajoule extra energie bespaard te hebben niet gehaald wordt. ‘Op basis van vastgesteld beleid wordt slechts 36 PJ bereikt in 2020. Wordt het voorgenomen beleid ook meegenomen dan komt de voorspelling uit op 55 PJ’, aldus FedEC in een persbericht.

Uit het persbericht van FedEC
‘(…) FedEC, de beroepsvereniging voor energieadviseurs, vindt dat het wel degelijk mogelijk is om de doelstelling van 100 PJ energiebesparing in 2020 te behalen. Hiervoor zal echter op korte termijn actie moeten worden ondernomen omdat 2020 snel nadert. FedEC heeft een analyse uitgevoerd naar het achterblijven op de doelstellingen. Op basis van deze analyse zijn tien concrete maatregelen bepaald waarmee binnen de resterende vier jaar wel de doelstellingen behaald kunnen worden.

Energiebesparing is koopkracht– en concurrentiepositieverbetering
Energiebesparing, ofwel het niet gebruiken van energie, is over het algemeen de meest efficiënte manier om de klimaatdoelstelling te behalen. FedEC onderschrijft dat om tot een duurzame samenleving te komen het wel degelijk noodzakelijk is om duurzame energie te stimuleren. Echter aan energiebesparing is de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed. Om tot een betaalbare duurzame energievoorziening te komen is het absoluut noodzakelijk om grote stappen te maken op het gebied van energiebesparingen.

Waarom blijven de energiebesparingen achter op de doelstellingen?
Om tot energiebesparingen te komen moeten mensen, bedrijven en instellingen zelf in actie komen. Deze actie blijft nu vaak achterwege omdat het ontbreekt aan kennis, er onduidelijkheid is over wet- en regelgeving en men opkijkt tegen de initiële investeringen.  De onbekendheid en onduidelijkheid leidt er toe dat er niet of te weinig wordt overgegaan tot actie en realisatie.

FedEC dossierhouder voor energiebesparing
Energiebesparing behoort tot de kernactiviteiten van de leden van FedEC. Daarmee  heeft FedEC dan ook een grote hoeveelheid aan kennis in huis op het gebied van energiebesparing in zowel woningen, utiliteitsgebouwen als de industrie. FedEC wil zich dan ook opwerpen als dossierhouder voor energiebesparing en in samenspraak met alle stakeholders zich positief inzetten om de noodzakelijke veranderingen in beweging te zetten.

Wat moet er gebeuren om de doelstellingen wel te bereiken?
Om tot een radicale verandering te komen ten aanzien van energiebesparing moeten deze barrières worden weggenomen. Deze aandachtsgebieden zijn:

 • Delen van kennis, zodat mensen/organisaties zich bewust zijn van de mogelijkheden om energie te besparen en daarmee gefundeerd een keuze kunnen maken;
 • Consistent en duidelijk overheidsbeleid en handhaving van wet- en regelgeving;
 • (Financieel) stimulerenvan een gestructureerde aanpak

10 redenen om de 100 PJ energiebesparing wel te behalen
Om op korte termijn in actie te komen om de doelstellingen wel te realiseren hebben de leden van de FedEC de volgende aandachtsgebieden geïdentificeerd om op te focussen:

 1. Regierol voor onafhankelijk deskundige bij energiebesparing
 2. Warmte-integratie en reductie van industriële restwarmte
 3. Energiebesparing stimuleren bij koop of huur van huis door kennisdeling
 4. Inregelen van gebouwgebonden installaties zoals ventilatie, verwarming en koeling
 5. Implementatie slimme meters koppelen aan laagdrempelige energiebesparing
 6. Analyse van energiebesparing bij verbouwing/renovatie/levensloopbestendig maken woningen
 7. Betere handhaving en verspreiding van kennis t.a.v. erkende maatregelenlijsten
 8. Stimuleren van energie-efficiëntere apparatuur/installaties
 9. Stimuleren van rendabele WKK’s
 10. Stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer

FedEC gaat graag met alle stakeholders de discussie aan om met bovenstaande redenen op korte termijn in actie te komen om zo het tij te keren en de noodzakelijke doelstelling van 100 Peta joule wel te halen. Als onafhankelijke adviseurs staan de leden van de FedEC dicht bij de praktijk en hebben ze de kennis, ervaring en het netwerk om met alle stakeholders tot een concreet actieplan te komen. (…)’

Zie hier de lijst van actiepunten met toelichting, stakeholders en besparingspotentieel.

Bron
FedEC, persbericht, 15 december 2015: FedEC: 100 PJ energiebesparing wel haalbaar
FedEC, 15 december 2015: FedEC: 100 PJ energiebesparing wel haalbaar
Lijst met actiepunten en toelichting, belanghebbenden en besparingspotientieel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.