Figueres: ‘Verwacht geen mirakel op klimaattop Parijs’

Figueres (UNFCCC): 'Verwacht geen mirakel van klimaattop Parijs

22 september 2015 – Christiana Figueres, de voorzitter van het VN-klimaatverdrag (UNFCCC) waarschuwt voor te hoge verwachtingen van ‘Parijs’. ‘We gaan in Parijs geen mirakel doen.’

MO Mondiaal Nieuws interviewde Christiana Figueres. Na de klimaatconferentie van Kopenhagen (2009) waar bitter weinig bereikt werd, volgde zij als UNFCCC-voorzitter de Nederlander Ivo de Boer op. In het zeer lezenswaardige MO-interview (van Alma De Walsche) wordt duidelijk dat Figueres ‘Parijs’ ook ziet als ‘een leerproces in planetair bestuur’. ‘Klimaat is een van de eerste en momenteel zeer confronterende thema’s, maar zo zullen er nog komen in de loop van de 21ste eeuw.’
Figueres legt tegenover MO uit dat de aanpak nu heel anders is dan rond Kopenhagen. ‘in Kopenhagen werd er een top-down benadering gevolgd en werd er gekeken naar de inspanningen die nodig zijn om de opwarming niet boven de 2°C te laten stijgen. Intussen is er geopteerd voor een bottom-up benadering: elk land brengt in hoeveel het kan doen. Dat zijn de zogenaamde INDCs, de Intended Nationally Determined Contributions.

Over de inzet van Parijs zegt Figueres: ‘Het valt niet te ontkennen dat er een historische verantwoordelijkheid is van de industrielanden. Dat is geen ideologie, dat is een fysieke realiteit. (…) We stevenen vandaag af op een opwarming van 4 tot 5 °C. [Dat] is absoluut onhoudbaar, onaanvaardbaar en onmogelijk. [Ook] 3°C is niet aanvaardbaar en is nog heel moeilijk.’
Over de vraag waarom het allemaal zo moeizaam gaat, zegt ze: ‘Als natiestaten hebben we in de vorige eeuw altijd gefocust op oplossingen binnen de eigen landsgrenzen. Maar we zijn er nog helemaal niet in getraind om oplossingen te zoeken en te bereiken op planetair vlak. Dat is veel moeilijker, maar het is wel de weg die we aan het opgaan zijn. Deze eeuw zal gekenmerkt worden door dit soort van uitdagingen.’ En ze noemt daarom ‘de fixatie op de korte termijn’ een van de potentiële bedreigingen van ‘Parijs’.

Figueres ziet een bijzondere rol voor Europa: ‘Europa is altijd een ambitieuze partner geweest. Er zijn nog ambitieuze landen, maar met minder mogelijkheden dan Europa om de transitie te maken naar een lage koolstofeconomie en economische groei te ontkoppelen van de uitstoot van CO2. Weinig landen kunnen vanuit de praktijk laten zien hoe zo’n lage koolstofeconomie eruit kan zien en hoe de omschakeling kan gerealiseerd worden. Europa kan dat. Het leiderschap van Europa situeert zich niet alleen op het vlak van de onderhandelingen maar ook in het aanleveren van concrete voorbeelden om de overstap waar te maken.’
Figueres verwacht veel van onderlinge samenwerking tussen landen. ‘Je ziet ook al zo’n proces bezig van bilaterale samenwerkingen, zoals tussen Europa en China, tussen de VS en China, tussen Brazilië en Duitsland, tussen Europa en India. Die mentaliteit van samenwerking is in grote mate de basis waarop we het Parijsakkoord willen bouwen.’

 

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 21 september 2015: ‘Verwacht geen mirakel op de klimaatconferentie van Parijs’
Foto: Christiana Figueres (foto VN)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.